19.8 C
Chania
Wednesday, February 28, 2024

ΑΣΕΠ: Η οργή των επιτυχόντων – Ζητούν ακρόαση από την Κεραμέως

Ημερομηνία:

Θα κορυφωθούν μέσα στον επόμενο μήνα οι αντιδράσεις των επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ οι οποίοι έχουν στραφεί (και) νομικά κατά της Ανεξάρτητης Αρχής κατηγορώντας την ότι συνεχίζει να προκηρύσσει θέσεις μέσω προκηρύξεων Κ κάτι που κατά την εκτίμησή τους δεν θα έπρεπε πλέον να γίνεται αφού έχει διεξαχθεί διαγωνισμός .

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι επιτυχόντες θα διαμαρτυρηθούν στις 23 Φεβρουαρίου έξω από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών και θα επιδιώξουν συνάντηση με την αρμόδια Υπουργό Νίκη Κεραμέως.

Παράλληλα, εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ίδρυση συλλόγου για τον οποίο έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής περισσότερες από 600 υπογραφές ενδιαφερόμενων-επιτυχόντων του περσινού διαγωνισμού.

Στην καταγγελία που έδωσε μόλις τη Δευτέρα στη δημοσιότητα οι επιτυχόντες αναλύουν διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους διαμαρτύρονται:

Είμαστε επιτυχόντες του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2Γ/2022, ο οποίος αφορούσε την κατάταξη σε πίνακες βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021.

Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες του διαγωνισμού είναι 14.837 επιστήμονες εκ των οποίων 12.691 κατηγορίας ΠΕ και 2.146 κατηγορίας ΤΕ, δηλαδή μόλις το 19% από τους διαγωνισθέντες.

Στις εξετάσεις, που έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2023, συμμετείχαμε επιστήμονες (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ) κάθε ηλικίας, με οικογένειες, με επαγγελματικές και οικονομικές υποχρεώσεις, καθένας με τα προσωπικά-οικογενειακά του προβλήματα και με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο. Αφιερώσαμε χρόνο (κάποιοι και χρήμα), τον οποίο στερηθήκαμε οι ίδιοι και οι οικογένειές μας, για να διαβάσουμε και να πετύχουμε.

Όλοι μας λάβαμε μέρος στις εξετάσεις, διότι πιστεύουμε στην αξιοκρατία και εμπιστευόμαστε τους Κρατικούς Θεσμούς.

Μέχρι στιγμής κανένας από εμάς δεν έχει διοριστεί ακόμα με την παραπάνω διαδικασία πρόσληψης. Αντιθέτως, συνεχίζουν να εκδίδονται προκηρύξεις με βάση τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή εκτός των πινάκων κατάταξης του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία και το πλαίσιο που θεσπίζει ο ισχύον νόμος 4765/2021 και η υπ’ αριθμ. 2Γ/2022 Προκήρυξη.

Ως επιτυχόντες του Πρώτου Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση των Προκηρύξεων 2Κ/2023 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 14/17.07.2023) και 3Κ/2023 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 17/22.07.2023) και για την αναβολή και την ακύρωση της 4Κ/2023 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 40/31.10.2023), με σκοπό οι θέσεις αυτές να περάσουν στους επιτυχόντες του διαγωνισμού.

Επιπλέον, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (κάνοντας μια γενίκευση για την κατανόηση του θέματος), όλες οι θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που προκηρύσσονται, με τη διαδικασία σειράς προτεραιότητας (αρ. 28 παρ. 1 ν. 4765/2021) οφείλουν να έχουν εγκριθεί με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.).

Ωστόσο, με έκπληξη διαπιστώσαμε, κατόπιν έρευνας από τον πληρεξούσιο δικηγόρο μας, τον αξιότιμο Καθηγητή κ. Π. Λαζαράτο και τους αξιότιμους Συνεργάτες του, ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται στις προκηρύξεις 2Κ/2023 και 4Κ/2023 με διαδικασία σειράς προτεραιότητας, δεν έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 ν. 4765/2021.

Συγκεκριμένα, οι προκηρυσσόμενες θέσεις είτε δεν καθορίζονται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (42/2020) και εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, είτε παρουσιάζουν αναντιστοιχία προς τις καθοριζόμενες σε αυτές θέσεις, σε επίπεδο φορέων και ειδικοτήτων.

Με την παρούσα επιστολή σας κοινοποιούμε την σχετική Καταγγελία που απευθύνεται στο ΑΣΕΠ, με κοινοποίηση προς τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

"google ad"

Και επισημαίνουμε ότι τα ευρήματα της καταγγελίας έρχονται έπειτα από διάφορες παλινωδίες, που αφορούν τόσο την διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού 2Γ/2022, με τα δυσδιάκριτα τυπωμένα θέματα και τις καθυστερήσεις, όσο και το νομοθετικό πλαίσιο του διαγωνισμού που πρόσφατα τροποποιήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 43 του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου για την επιστολική ψήφο, περιορίζεται ο αριθμός των θέσεων που θα μπορούν να δηλώσουν οι επιτυχόντες σε μελλοντικές προκηρύξεις, με αποτέλεσμα την ακόμα μικρότερη απορρόφηση των λιγοστών επιτυχόντων του 2Γ/2022 (που είναι μόλις το 19% όσον συμμετείχαν στις εξετάσεις).

Και επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα επιδιώκεται να επισπευσθεί ο δεύτερος πανελλήνιος διαγωνισμός για ΠΕ και ΤΕ, τη στιγμή που δεν έχει διοριστεί ακόμη ούτε ένας επιτυχόντας του Πρώτου Διαγωνισμού και που μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί θέσεις για λιγότερους από τους μισούς επιτυχόντες, ζημιώνοντας όλους εμάς που εμπιστευθήκαμε τη διαδικασία, βασιστήκαμε στους θεσμούς και στην ισχύουσα νομοθεσία και πιστέψαμε στην αξιοκρατία.

Ο “κόφτης” που ήρθε…μεσάνυχτα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παραπάνω αναλυτική καταγγελία παρουσιάζει το σημείο κατά το οποίο ο συντάκτης μιλά για την καθιέρωση του “κόφτη” στον αριθμό θέσεων προτίμησης για τους ενδιαφερόμενους.

Η διάταξη ήρθε με τη μορφή τροπολογίας σε άσχετο νομοσχέδιο, σ’ αυτό για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, και επί λέξει αναφέρει τα εξής: «Με την προκήρυξη προβλέπεται ο μέγιστος αριθμός των προτιμήσεων που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πενήντα (50) ούτε μεγαλύτερος από εκατόν είκοσι(120) ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο/ειδικότητα.»

Οι υποψήφιοι πιστεύουν ότι με την εφαρμογή του εν λόγω “κόφτη” (που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα) θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και αφορούν κυρίως απομακρυσμένες περιοχές της χώρας θα μείνουν κενές.

Από την πλευρά τους πηγές του ΑΣΕΠ απαντούν λέγοντας ότι το μέτρο πάρθηκε έτσι ώστε οι υποψήφιοι να σκέφτονται σοβαρά τι θα δηλώσουν υπό το δεδομένο ότι παρουσιάζεται το φαινόμενο μη ανάληψης υπηρεσίας σε 40 έως και 70% των περιπτώσεων με συνέπεια, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, να μην μπορεί γίνει “σοβαρός προγραμματισμός προσλήψεων”.

Σε ότι αφορά την καταγγελία που επιδόθηκε στον πρόεδρο του ΑΣΕΠ (και κοινοποιήθηκε ακόμα και στο Γραφείο του Πρωθυπουργό) την οποία υπογράφει ο δικηγόρος Πάνος Λαζαράτος, σε σημείο της αναφέρει ότι διαφορετικές θέσεις εγκρίνει η ΠΥΣ 42/2020 και οι εγκριτικές πράξεις της επιτροπής της ΠΥΣ (Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου33/2006 και διαφορετικές θέσεις προκηρύσσει ο ΑΣΕΠ, γεγονός παράνομο σύμφωνα με την οπτική του κ. Λαζαράτου.

Γι’ αυτό το λόγο αλλά και για σειρά άλλων ζητείται να σταματήσει παραχρήμα η ολοκλήρωση των παράνομων, όπως χαρακτηρίζονται, προκηρύξεων 2Κ/2023 και 4Κ/2023.

Το σχόλιο από πηγές του ΑΣΕΠ στις οποίες απευθυνθήκαμε ήταν το εξής: “Δεν θα υπονομεύαμε ποτέ την εμβέλεια του διαγωνισμού αφαιρώντας θέσεις. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και του ΑΣΕΠ πολύ προσεκτικά διαπίστωσαν τι υπάγεται στον προγραμματισμό προηγούμενων ετών και τι όχι”.

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ντ. Μπακογιάννη για Τέμπη: “Θα υπάρξει δικαίωση”

H Nτόρα Μπακογιάννη βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 28/02, ανήμερα της...

Τέμπη: Η στιγμή που οι καμπάνες σε όλη τη χώρα ήχησαν πένθιμα 57 φορές

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που...

Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα

Aνείπωτος πόνος στο τρισάγιο για την ανάπαυση των 57...