Αυτές είναι οι 254 οδοί στα Χανιά που θα γίνουν εργασίες για τοποθέτηση οπτικών ινών

Κανένα σχόλιο

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι, έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 591 Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, ξεκινά από την Πέμπτη 10/10/2019 η εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ” από τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν για επτά μήνες, έως την 1/5/2020,  ενώ οι εργασίες  θα εκτελούνται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, λόγω των παράλληλα εκτελούμενων έργων οδοποιίας.

Όπως επισημαίνεται από τον ΟΤΕ Α.Ε.  στόχος του έργου, που προβλέπει την κατασκευή 44 φρεατίων και την τοποθέτηση 20 καμπινών, είναι η εξασφάλιση υψηλών ταχυτήτων και καλύτερης ποιότητας πρόσβαση στο διαδίκτυο για 1.605 κτίρια, δίνοντας τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο οπτικών ινών σε 6.148 οικιακούς και 1.669 εμπορικούς πελάτες.

"Sponsored links"

Επισυνάπτεται η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τις οδούς, όπου προβλέπεται να εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες.

ΟΔΟΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς θα συναποφασίζεται με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου λόγω παράλληλα εκτελούμενων έργων οδοποιίας.

 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ έως οδό  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ  μήκους  96,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από οδό  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  έως  οδό  ΜΕΛΕΤΙΟΥ  ΜΕΤΑΞΑΚΗ  μήκους 113,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 147,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ έως οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ μήκους 95,00 μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ έως οδό ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΟΔΟΥ μήκους 106,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ μήκους 48,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΚΑΘΕΤΗ τομή ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ μήκους 10,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗέως οδό 1η πάροδο ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ μήκους 48,00 μ. χρονικής διάρκειας 1  ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ από οδό 1Η ΠΑΡΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 48,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ από οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ έως  οδό ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ μήκους 76,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ έως οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ μήκους 82,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 241,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ μήκους 90,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ αρ.11 μήκους 125,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ μήκους 80,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 215,00μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΣΕΛΙΝΟΥ μήκους 53,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ αρ.65 μήκους 58,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ αρ.55 μήκους 67,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ έως οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ μήκους 85,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ μήκους 81,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ από οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ αρ.12 & ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ μήκους 58,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ μήκους 60,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΚΑΘΕΤΗ μήκους 10,00 μ. χρονικής  διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ μήκους 68,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ έως οδό ΣΚΑΛΙΔΗ μήκους 70,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ από οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ έως οδό ΠΑΤΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ μήκους 150,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ από οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ έως οδό ΣΕΛΙΝΟΥ μήκους 15,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ έως οδό ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ μήκους 65,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ έως οδό ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ μήκους 60,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό ΒΑΣΣΟΥ έως οδό ΤΡΙΓΕΤΑ μήκους 38,00 μ. χρονικής διάρκειας  1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΤΡΙΓΕΤΑ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 118,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΒΑΣΣΟΥ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 146,0 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΘΥΜΙΑΝΗΣ από οδό ΒΑΣΣΟΥ έως οδό ΚΑΜΠΩΝ μήκους 63,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 113,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΑΛΗ από οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ  έως  οδό  ΑΓΝΕΙΟΥ  μήκους   65,00μ.   χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΑΓΝΕΙΟΥ από οδό ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΑΛΗ έως οδό ΣΕΛΙΝΟΥ μήκους 25,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΛΙΟΝΑΚΗ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΑΛΗ μήκους 45,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό  ΣΥΙΑΣ έως οδό ΣΚΙΝΕΡ μήκους 55,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό ΣΚΙΝΕΡ έως οδό ΜΑΛΑΞΗΣ μήκους 81,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό ΜΑΛΑΞΗΣ έως οδό ΚΑΜΠΩΝ μήκους 65,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΣΚΙΝΕΡ έως οδό ΚΑΜΠΩΝ μήκους 10,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΣΥΙΑΣ έως οδό ΒΑΣΣΟΥ μήκους 10,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  έως  οδό  ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ  μήκους 15,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΚΙΝΕΡ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΠΡΑΙΔΟΥ μήκους 53,00 μ. χρονικής διάρκειας 1  ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΠΡΑΙΔΟΥ από οδό ΣΚΙΝΕΡ έως οδό ΤΕΡΜΑ ΠΡΑΙΔΟΥ μήκους 100,00 μ.  χρονικής  διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΠΡΑΙΔΟΥ από οδό ΣΚΙΝΕΡ έως οδό ΣΥΙΑΣ μήκους 48,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΣΥΙΑΣ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΠΡΑΙΔΟΥ μήκους 55,00  μ.  χρονικής  διάρκειας  1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΣΥΙΑΣ από οδό ΠΡΑΙΔΟΥ έως οδό ΚΟΚΚΙΝΟΥ μήκους 21,00 μ. χρονικής διάρκειας  1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΒΑΦΕ από οδό ΣΥΙΑΣ έως οδό  ΠΕΤΡΩΦ  μήκους  27,00  μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΠΕΤΡΩΦ από οδό ΒΑΦΕ έως οδό ΠΕΤΡΩΦ μήκους 31,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΔΗΚΩΝ από οδό ΠΕΤΡΩΦ έως οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ μήκους 78,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΒΑΦΕ από οδό ΠΕΤΡΩΦ έως οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ μήκους 69,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ από οδό ΠΕΤΡΩΦ έως οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ μήκους 62,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ από οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ έως οδό ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ μήκους 25,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΣΕΛΙΝΟΥ μήκους 66,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΣΕΛΙΝΟΥ μήκους 76,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ από οδό ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ έως οδό ΜΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ μήκους 120,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ από οδό ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ έως οδό 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ μήκους 36,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός 2Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ από οδό ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ έως οδό 2Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ μήκους 28,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ από οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ έως οδό ΚΑΜΠΩΝ μήκους 72,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΑΜΠΩΝ από οδό ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ έως οδό ΘΥΜΙΑΝΗΣ μήκους 72,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό 1Η ΠΑΡΟΔΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ αρ.97-95 μήκους 144,00μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ έως οδό ΕΝΑΝΤΙ 1Η ΠΑΡΟΔΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 25,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό ΒΑΣΣΟΥ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 133,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΒΑΣΣΟΥ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 10,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 67,00 μ.  χρονικής  διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 139,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ αρ.60 έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ αρ.33 μήκους 9,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ έως οδό ΤΡΙΓΕΤΑ μήκους 35,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΩΛΕΩΣ) από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΟΔΟΥ ΠΟΛΕΝΤΑ μήκους 108,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ (1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ) από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 60,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ μήκους 38,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 67,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ αρ.40 μήκους 70,00  μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΚΑΛΤΑΚΗ μήκους 25,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό ΚΑΛΤΑΚΗ έως οδό ΞΕΠΑΠΑ μήκους 63,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΑΛΤΑΚΗ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΚΑΛΤΑΚΗ αρ.16-18 μήκους 100,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΞΕΠΑΠΑ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΙΩΝΙΑΣ μήκους 110,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ αρ.  29  μήκους 120,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΛΟΥΤΡΟΥ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ  μήκους  110,00  μ.  χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΚΑΛΤΑΚΗ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 95,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΚΑΛΤΑΚΗ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 90,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 70,00 μ. χρονικής  διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΚΑΛΤΑΚΗ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΔΩΝ μήκους 47,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΔΩΝ από οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ έως οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ μήκους

87,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.

 • Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ από οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 145,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΣΚΑΛΙΔΗ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 14,00 μ.

χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.

 • Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 162,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ από οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως οδό ΣΚΑΛΙΔΗ αρ.28-26 μήκους 78,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ από οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως οδό ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ μήκους 100,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ από οδό ΣΚΑΛΙΔΗ αρ.22 έως οδό ΧΑΛΗΔΩΝ μήκους 56,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό 1866 έως οδό ΧΑΛΗΔΩΝ μήκους 10,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός 1866 από οδό ΣΚΑΛΙΔΗ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 126,00 μ. χρονικής  διάρκειας  2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός 1866 ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό 1866 αρ.40-44 έως οδό 1866 μήκους 10,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ από οδό ΣΚΑΛΙΔΗ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 107,00 μ. χρονικής διάρκειας  2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ έως οδό 1866 μήκους 36,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΣΚΑΛΙΔΗ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 90,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ μήκους 61,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 197,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΣΚΑΛΙΔΗ μήκους 65,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ από οδό 1866 έως οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ μήκους 137,00  μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός 1866 από οδό ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ έως οδό 1866 αρ.13-9-11 μήκους 32,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός 1866 από οδό ΚΡΙΑΡΗ έως οδό 1866 αρ.13-17 μήκους 15,00 μ. χρονικής διάρκειας 1  ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός 1866 από οδό ΚΟΡΑΚΑ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 45,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός  ΜΑΘΙΟΥ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ        έως οδό ΜΑΘΙΟΥ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ αρ.8-20 μήκους 25,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΘΙΟΥ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΚΡΙΑΡΗ έως οδό ΚΟΡΑΚΑ μήκους 33,0 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΘΙΟΥ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΚΟΡΑΚΑ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 33,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από οδό ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 142,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ μήκους 78,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΡΙΑΡΗ από οδό 1866 έως οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ μήκους 129,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΚΟΡΑΚΑ από οδό 1866 έως οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ μήκους 117,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ έως οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ μήκους 65,0 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 10,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό 1866 & ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ αρ.32-34 μήκους 152,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ από οδό ΠΕΡΙΔΟΥ έως οδό ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ αρ.52 μήκους 112,0 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΕΡΙΔΟΥ (ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ) από οδό ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ έως οδό ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ μήκους 70,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΠΕΡΙΔΟΥ (ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ) από οδό ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ έως οδό ΠΕΡΙΔΟΥ αρ.17-19-21 μήκους 71,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ από οδό ΠΕΡΙΔΟΥ έως οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ μήκους 244,00 μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε μήκους 162,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ έως οδό ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ αρ.72-74-76 μήκους 45,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως οδό ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ αρ.85-83 μήκους 60,00 μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 72,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε από οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ μήκους 118,0 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ έως οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ μήκους 120,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 163,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ αρ.11-13-9 έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 176,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΣΜΥΡΝΗΣ έως οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ μήκους 10,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ έως οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ μήκους 67,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ έως οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ μήκους 36,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αρ.46 μήκους 58,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ μήκους 100,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ μήκους 16,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ μήκους 93,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ) έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 285,00 μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΜΥΡΝΗΣ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ  μήκους  306,00  μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΙΩΝΙΑΣ από οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 217,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ μήκους 124,00   μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ αρ.48 μήκους 30,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως  οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ αρ.15 μήκους 75,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 181,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΙΩΝΙΑΣ12 έως οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ αρ.22- 24 μήκους 60,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΣΜΥΡΝΗΣ έως οδό  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  μήκους 38,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 70,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ μήκους 176,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 205,00 μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ μήκους 77,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ από οδό ΛΟΥΤΡΟΥ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 71,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΞΕΠΑΠΑ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 64,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός Ι. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 80,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΞΕΠΑΠΑ μήκους 14,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΞΕΠΑΠΑ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ μήκους 296,00 μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ μήκους 288,00 μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ αρ.56 μήκους 70,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ αρ.76-74 μήκους 146,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ μήκους 100,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ από οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ αρ.63-67 έως οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ μήκους 68,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ από οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 98,00  μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ από οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ έως οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ μήκους 202,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ μήκους 82,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ έως οδό ΞΕΠΑΠΑ μήκους 113,00 μ.  χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΠΟΛΕΝΤΑ μήκους 84,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ μήκους 88,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ αρ.123 μήκους 56,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΞΕΠΑΠΑ μήκους 92,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΚΕΛΑΙΔΗ έως τέρμα Παρόδου μήκους 72,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ αρ.56 μήκους 49,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ μήκους 97,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ μήκους 88,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ αρ. 71 μήκους 57,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ αρ.72 έως οδό ΞΕΠΑΠΑ μήκους 168,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΜΟΥΛΕΤΕ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΜΟΥΛΕΤΕ αρ.8-10 μήκους 100,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΑΝ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ μήκους 78,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΑΝ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΑΝ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ μήκους 60,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΚΛΗΜΑΤΟΣ μήκους 143,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως τέρμα  παρόδου  μήκους  58,00  μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ μήκους 83,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.
 • Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΚΛΗΜΑΤΟΣ έως οδό ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ μήκους 30,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ έως οδό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ μήκους 65,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΚΛΗΜΑΤΟΣ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ μήκους 108,0 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ από οδό ΚΛΗΜΑΤΟΣ έως τέρμα παρόδου μήκους 65,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός 2Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ από οδό ΚΛΗΜΑΤΟΣ έως τέρμα παρόδου μήκους 46,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ από οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ έως οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ μήκους 186,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς..
 • Οδός ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ από οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ έως  οδό  ΛΕΥΚΩΝ  ΟΡΕΩΝ μήκους 439,00 μ. χρονικής διάρκειας 4 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών.
 • Οδός ΑΜΑΡΙΟΥ από οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως οδό Αμαρίου ν11 μήκους 66,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.

Εάν το υπολειπόμενο πλάτος της οδού κριθεί μη ασφαλές για την διέλευση των οχημάτων σε αυτό, ή λόγω ύπαρξης άλλων δικτύων (ύδρευση- αποχέτευση) η εκσκαφή της μικροτάφρου γίνει σε σημείο που δεν αφήνει ικανό πλάτος για την ασφαλή κυκλοφορία, θα γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας έως την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η τομή της όδευσης που θα υλοποιηθεί στο οδόστρωμα θα έχει πλάτος 0,08μ έως 0,16μ και βάθος 0,45μ έως 0,60μ. Η εν λόγω κατάληψη οδοστρώματος θα είναι επαναλαμβανόμενη ανά τμήματα, ενώ το κάθε τμήμα που θα δίνεται ξανά στην κυκλοφορία θα είναι έτοιμο προς ασφαλή χρήση.

Η χρονική διάρκεια των εργασιών κάθε τμήματος μικροτάφρου είναι: Α) Αυθημερόν θα γίνεται η εκσκαφή της μικροτάφρου, η τοποθέτηση σωλήνων και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα. Β) Μετά από 5 ημέρες θα γίνεται η τελική αποκατάσταση με ασφαλτικό, προκειμένου στο διάστημα αυτό να πάρει τις απαιτούμενες αντοχές το μπετό και να φύγει η υγρασία. Στο χρονικό διάστημα από την σκυροδέτηση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση με ασφαλτικό, θα παραμένουν οι πινακίδες σήμανσης καθώς και οι κώνοι και οι πινακίδες Π-78 που θα τοποθετούνται πάνω στην μικροτάφρο.

Η σήμανση για τα ευθύγραμμα τμήματα και τα φρεάτια θα γίνει βάσει του συνημμένου 1ου σκαριφήματος «Γενική σήμανση κυκλοφοριακής ρύθμισης οδοστρώματος αστικής οδού διπλής κυκλοφορίας με στένωση λωρίδας κυκλοφορίας».

"Sponsored links"

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Στις οδούς που δεν θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, θα εφαρμοστεί το Σκαρίφημα 1 «Γενική σήμανση κυκλοφοριακής ρύθμισης οδοστρώματος αστικής οδού με στένωση λωρίδας κυκλοφορίας» με την ισχύουσα ροή κυκλοφορίας.

Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών θα αποδίδεται στην κυκλοφορία η οδός σε πλάτος ικανό ώστε αυτή να διεξάγεται απρόσκοπτα και προς τις δύο κατευθύνσεις εφαρμόζοντας τη σταθερή εργοταξιακή σήμανση.

Θα τοποθετούνται ειδοποιητήρια στα σταθμευμένα αυτοκίνητα ώστε να τα απομακρύνουν οι οδηγοί από τα τμήματα οδών που θα εκτελούνται οι εργασίες.

Στο σύνολο του έργου αλλά και σε κάθε περίπτωση ειδικά, θα εφαρμοστούν όλα τα αναγκαία μέτρα και θα καταβληθεί κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια που απορρέει από τη μακρόχρονη εμπειρία της αναδόχου εταιρείας καθώς και του έμπειρου

εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολεί σε τέτοια έργα, με σκοπό τη σύντομη και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου, την μικρότερη δυνατή όχληση της κυκλοφορίας και κυρίως την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από την ανάδοχο εταιρεία, με δαπάνες της, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., σε περίπτωση δε που κριθεί απαραίτητο με τη συνδρομή των αρχών αστυνόμευσης της οδού.

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις