29.8 C
Chania
Thursday, July 18, 2024

Άρθρο Κ. Λαπαβίτσα: Καταιγισμός φόρων – αναζητούνται «ισοδύναμα»…

Ημερομηνία:

των Κώστα Λαπαβίτσα και Ζωή Χασιούρα

Έφτασε τελικά στη Βουλή το πρώτο πολυνομοσχέδιο με προαπαιτούμενα μέτρα, όπως προβλέπεται από το τρίτο Μνημόνιο. Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο opengov.gr προκειμένου να μπει σε δημόσια διαβούλευση. Θα συζητηθεί τώρα στη Βουλή με την προοπτική της ψήφισης στο τέλος της εβδομάδας και την προσδοκία να απελευθερώσει τις πολυπόθητες δόσεις της πρώτης αξιολόγησης.

Πρόκειται για εκτενέστατο κείμενο με πλήθος διατάξεων. Ελπίζουμε οι βουλευτές να ξενύχτησαν για να το διαβάσουν και να του αφιέρωσαν περισσότερη προσοχή από όση είχε επιδείξει η προηγούμενη Βουλή όταν υπερψήφιζε τα κείμενα της Δανειακής Σύμβασης και του νέου Μνημονίου.

Για να τους βοηθήσουμε στο έργο τους θα παραθέσουμε ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά τα φορολογικά μέτρα που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο. Πιστεύουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι, ακολουθώντας πιστά τη νέα γραμμή του κόμματος, έχουν επιδοθεί σε αναζήτηση «ισοδυνάμων» για τα σκληρά μέτρα που δυστυχώς αναγκάστηκαν να πάρουν.

Οι πλέον επιθετικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα μας πληροφορούν ότι αυτή είναι η σωστή στάση της Αριστεράς, δηλαδή να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Τι άλλο να πει κανείς εκτός από ότι ο ευρών τα «ισοδύναμα» στο πολυνομοσχέδιο αμειφθήσεται…

Τα νέα φορολογικά μέτρα έχουν κυρίως να κάνουν με την ακίνητη περιουσία. Συγκεκριμένα:

1. «Το τέταρτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.4223/2013 (Α΄ 287) όπου ίσχυε «ειδικά για το έτος 2014 «Ποσά φόρου μέχρι πέντε (5) ευρώ δεν είναι απαιτητά» αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 2015 ως εξής: «Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά».

Συνεπώς θα πληρώσουν και εκείνοι οι πολύ μικροί ιδιοκτήτες που δεν πλήρωναν ως τώρα, επειδή προέκυπτε φόρος ΕΝΦΙΑ κάτω από 10 ευρώ (2013), ή 5 ευρώ (2014).

2. «Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου Δ3 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94) ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 οι οποίες προβλέπουν ότι: γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του αρθρου 5 του ν. 4223/2013 καταργούνται».

Δηλαδή καταργείται αναδρομικά από 1.1.2015 η εξαίρεση από τον ΕΝΦΙΑ της αξίας που έχουν εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και κτίρια που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται. Επίσης με το 2ο εδάφιο καταργείται η εξαίρεση από τον ΕΝΦΙΑ της αξίας των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από τις ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (Α΄ 34) η οποία προέβλεπε: «4 (3). Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για ακίνητα του Δημοσίου, καθώς και για τα πρόσωπα της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013», [32] δηλ. (στ) (β) Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή εκτός αυτού) αντικαθίσταται ως εξής: «4 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για ακίνητα του Δημοσίου, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) καθώς και για τα πρόσωπα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4223/2013» και επαυξάνοντας το Σχέδιο Νόμου συνεχίζει:

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής: «η) Σε εταιρείες ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τη περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) εφόσον το σύνολο των ονομαστικών μετοχών τους ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2».

Για να γίνει κατανοητό αυτό που συμβαίνει αξίζει να παρατεθεί ολόκληρο το Άρθρο 5 του ν.3986/2011:

1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, (εννοεί ΤΑΙΠΕΔ ή όπως αλλιώς θα λεχθεί στο μέλλον…), διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση, με:

α) Πώληση.

β) Σύσταση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιώματος οποιασδήποτε φύσης.

γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών.

δ) Εκμίσθωση.

ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης τους.

στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων.

ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν.Τέλος, «με την επιφύλαξη της παρ.7 του αρθ.2» σημαίνει ότι ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος του πράγματος ή του δικαιώματος που παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ συνεχίζει να έχει την υποχρέωση της συντήρησής του και των δαπανών της διαχείρισής του.

Εν ολίγοις, η μόνη πραγματική εύνοια που δείχνει το πολυνομοσχέδιο είναι προς το ΤΑΙΠΕΔ, ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το νέο Ταμείο εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, το οποίο και απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ. Όπως επίσης απαλλάσσονται και οι ανώνυμες εταιρείες στις οποίες πιθανώς να έχει μεταβιβάσει το ΤΑΙΠΕΔ κάποια ακίνητα. Την ευθύνη και το κόστος της συντήρησης και τη διαχείρισης των ακινήτων όμως συνεχίζει να την έχει ο προηγούμενος δικαιούχος, που στην ουσία σημαίνει το Δημόσιο. Αυτό μάλιστα, είναι ένα σοβαρό «ισοδύναμο»…

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής : «4. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

4: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής (%)
(μικρότερο ή ίσο) ≤12.000 15%
(μεγαλύτερο) >12.000 35%

Ενώ ίσχυε:

4: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής (%)
(μικρότερο ή ίσο) ≤12.000 11%
(μεγαλύτερο) >12.000 33%

Αυτές οι διατάξεις θα ισχύουν αναδρομικά για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Αυξάνεται σημαντικά η φορολογία στο εισόδημα από τα ενοίκια και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2015. Πρακτικά ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα:

Σε εισόδημα 11.000,00 ετησίως από εκμίσθωση ακινήτου αναλογεί φόρος για το έτος 2015 (φορολογική δήλωση 2016) 11.000 * 15% = 1.650,00 ευρώ ενώ θα πλήρωνε με 11%, 1.210,00 ευρώ, επιβάρυνση 440,00. Σε εισόδημα 13.000,00 ετησίως από την ίδια πηγή, αναλογεί φόρος, 13.000 * 35% = 4.550,00 ευρώ ενώ θα πλήρωνε με 33%, 4.290,00 ευρώ. Η διαφορά φόρου που καλούνται να πληρώσουν είναι για την 1η περίπτωση 440 ευρώ ενώ για την 2η περίπτωση 260 ευρώ.

Κάτι θα πήγε στραβά με τα «ισοδύναμα» κι εδώ…

5. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α΄ 51), όπου προέβλεπε: «4.Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα».

Δηλαδή τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων τα οποία έχουν παραχωρηθεί στο Δημόσιο θα φορολογούνται κανονικά από εδώ και πέρα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2015!

6. Τέλος και κάτι ιλαροτραγικό. Η παράγραφος 5 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 (Α’ 167), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν.4328/2015 (Α’ 51) όπου προέβλεπε «Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα. [6]», καταργείται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων θα υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις ακόμη και χωρίς φορολογητέο εισόδημα. Τσακίστηκε η μεγάλη φοροδιαφυγή και στηρίχτηκε η συμμετοχή στα κοινά

Αυτά τα ολίγα για τις μνημονιακές ρυθμίσεις που μάλλον θα ψηφιστούν προς το τέλος της εβδομάδας από την Βουλή των Ελλήνων. Πρόκειται μόνο για την αρχή. Πολύ σκληρότερα μέτρα έπονται για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους αγρότες, κλπ, κλπ. Καλή τύχη στους βουλευτές, τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην εναγώνια αναζήτηση των «ισοδυνάμων». Θα τους χρειαστεί

"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σπιτικές προτάσεις

Μαρμελάδα καρπούζι Ένα κιλό ψίχα καρπουζιού κομμένη κυβάκια, μισό κιλό...

Προβλήματα και καθυστερήσεις, πάλι, στις πληρωμές του ΕΛΓΑ

Του Μανώλη Ντουντουνάκη Για άλλη μια φορά, επι κυβέρνησης Μητσοτάκη,...

Υπεγράφη η συμφωνία συγχώνευσης Attica Bank – Παγκρητιας Τράπεζας

Ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα (18.7.2024) από την Attica Bank, η...