Επίσκεψη κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κανένα σχόλιο

Την Πέμπτη 10  Νοεμβρίου 2022, εκπρόσωποι 15 κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος “International AcademicPartnershipProgram”, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιείται με τη συνεργασία του “InstituteofInternationalEducation” (www.iie.org).

Προηγήθηκε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, μια σύντομη οδική περιήγηση της αποστολής των Αμερικανικών Πανεπιστημίων στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου, καθώς και μια σύντομη ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης.

H αντιπροσωπείαπεριλάμβανεκαθηγητέςκαιστελέχηαπόταΠανεπιστήμιαJohns Hopkins University, Joliet Junior College, Lehigh University, Rutgers University, Stockton University, Tufts University, University of California at Berkeley, University of Cincinnati, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of South Alabama, Ohio Northern University, University of Southern California – Viterbi School of Engineering, Wayne State University, Yale University. Στηναποστολήσυμμετείχεκαιη Co-President του “Institute of International Education”, καA. Sarah Ilchman.

"Sponsored links"

Την Πέμπτη 10  Νοεμβρίου 2022, η αντιπροσωπία συναντήθηκε  στο κτήριο της Πρυτανείας, στην Πανεπιστημιούπολη του Ηρακλείου, με την Πρυτανική Αρχή και 35 καθηγητές του Ιδρύματος, από όλες τις Σχολές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα συνεργασιών που είχαν εκδηλώσει τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια.

Υπήρξε αμοιβαίο ενδιαφέρον για κοινές εκπαιδευτικές δράσεις και ερευνητικές συνεργασίες,  όπως την από κοινού διοργάνωση Θερινών Σχολείων (SummerSchools), ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, υποψηφίων διδακτόρων καθώς και καθηγητών από κοινά ερευνητικά προγράμματα.Επίσης, διερευνήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων, που θα προσφέρουν σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και των Αμερικανικών Πανεπιστημίων, την δυνατότηταμετακίνησηςμεταξύ των ιδρυμάτων για την απόκτηση νέων ακαδημαϊκών και επιστημονικών εμπειριών.

Εκπρόσωποι του ViterbiSchool of Engineering – University of Southern California,του Lehigh University και του University of Cincinnatiέδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστώντου Πανεπιστημίου Κρήτης και προγραμματίστηκαν περαιτέρω επαφές, ώστε να διερευνηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν διμερείς ερευνητικές συνεργασίες και ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας.

Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία  του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Πανεπιστήμιο SouthAlabama στη θαλάσσια βιολογία και τις υδατοκαλλιέργειες. Συζητήθηκε η δυνατότητα  συνεργασίας στην εκπαίδευση διεπιστημονικών στελεχών για την ανθεκτικότητα και ανάκαμψη της Θάλασσας της Μεσογείου και του Κόλπου του Μεξικού αντίστοιχα.

Συζητήθηκε η σύνδεση του νεοχρηματοδοτηθέντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κέντρου Αριστείας «Τάλως» για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες με το αντίστοιχο Κέντρο του Πανεπιστημίου Tufts και η ίδρυση κοινού μεταπτυχιακού.  Το Πανεπιστήμιο Tufts είναι κορυφαίο Ίδρυμα στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

Τα Πανεπιστήμια του IllinoisatUrbana-Champaignκαι του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley εκδήλωσαν ξεχωριστό ενδιαφέρον για το υπό ίδρυση ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών, σύντομης διάρκειας,“Ariadne – A Year in Crete”, που  θα οργανώσει ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.Έγινε γόνιμη συζήτηση για το περιεχόμενο του προγράμματος, την ευελιξία και τις προοπτικές του και δόθηκε ενημερωτικό υλικό. Θα ακολουθήσει επικοινωνία με τα προαναφερόμενα πανεπιστήμια καθώς και με άλλα Ιδρύμτα που ενδιαφέρονται για τις ανθρωπιστικές σπουδές.

Συζητήθηκε η  συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης  με το Πανεπιστήμιο JohnHopkins για τη διοργάνωση κοινών προπτυχιακών μαθημάτων,  πάνω σε ειδικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. άνοια), καθώς και στην συνδιοργάνωση Θερινών Σχολείων (SummerSchools).  Μια από τις πρώτες προτεραιότητες θα είναι η διοργάνωση κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος.

"Sponsored links"

Υπήρξε ισχυρό ενδιαφέρον για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Yale σε ερευνητικά προγράμματα με θέμα την προστασία και την αποκατάσταση του επιβαρυμένου, λόγω ανθρωπογενών παραγόντων, περιβάλλοντος.  Συζητήθηκε η επιστημονική συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας  για συγκεκριμένη θεματολογία στην Βιολογία φυτών και εδάφους (Βιοεξυγείανση, Μικροβιώματα, Γενωμική κ.α.). Συζητήθηκαν συνεργασίες σε προγράμματα για την εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των συνεπειών επικίνδυνων παραγόντων για την υγεία των ανθρώπων αλλά και στα οικοσυστήματα, καθώς και την μελέτη της επίδρασης τους στην υγεία και στην ποιότητα διαβίωσης. Η συνεργασία θα συμπεριλάβει και ερευνητές από τα Τμήματα Χημείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών καθώς και την  Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εκφράστηκε το ισχυρό ενδιαφέρον για την δημιουργία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κόμβου, του υπό ίδρυση από το Πανεπιστήμιο Yale Κέντρου Αριστείας, για το Περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία  στην Αθήνα.

Έγιναν συζητήσεις των μελών του Τμήματος Βιολογίας με την αντιπροσωπία του OhioNorthern University για εκπαιδευτική συνεργασία με ανταλλαγές φοιτητών και Θερινά Σχολεία (SummerSchools).

Το Τμήμα Ψυχολογίας θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Rutgers. Αρχικά, η συνεργασία θα αφορά ένα  Θερινό Σχολείο (SummerSchool) που θα υλοποιηθεί το καλοκαίρι του 2023. Επίσης εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για συνεργασία με το Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς, το Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις”. Η συνεργασία αυτή αφορά έρευνα και κινητικότητα φοιτητών.

Οριστικοποιήθηκε το Σύμφωνο Συνεργασίαςτου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με το Πανεπιστήμιο SouthAlabama στον τομέα των Οικονομικών και Επιχειρηματικών Σπουδών, που θα εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και συζητήθηκε ο τρόπος υλοποίησης κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων.

Συζητήθηκε η συνεργασία του Τμήματος Χημείας, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας  Υλικών με το Πανεπιστήμιο Yaleσε θέματα ανάπτυξης αισθητήρων για ταχείες μετρήσεις βιοδεικτών, ενέργειας και πράσινης χημείας, χημείας περιβάλλοντος και μεταβολομικής. Εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία του Τμήματος Χημείας με το Πανεπιστήμιο του Tuftsσε θέματα ανάπτυξης τεχνολογίας.

Αναμένεται να προχωρήσει η συνδιοργάνωση Θερινού Σχολείου σε Βιοφυσική από το Πανεπιστήμιο του Lehigh,  το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και πιθανόν άλλα Τμήματα. Έγινε διερεύνηση συνεργασιών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με το Πανεπιστήμιο του Lehigh στους τομείς των βιοϋλικών και της εμβιομηχανικής.

Εκδηλώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον για συνεργασία του InstituteofInternationalEducationμε τη Σχολή Επιστημών Αγωγής σε θέματα εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προετοιμάζει ήδη Σύμφωνα  Συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια Columbia, Tufts και Berkeley. Τα Πανεπιστήμια Stockton και Illinois στην Urbana-Champaignεκδήλωσαν θερμό ενδιαφέρον για τα ανασκαφικά προγράμματα, για ανταλλαγές ερευνητικού προσωπικού και συνεπιβλέψεις διδακτορικών διατριβών.

Υπήρξε ενδιαφέρον για συνεργασία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Civics Department του Πανεπιστημίου Tufts σε θέματα πολιτικής και θεσμών και  ξεκίνησαν  συζητήσεις για συνεργασία με τη Σχολή Δημοσίων και Διεθνών Υποθέσεων  του Πανεπιστημίου του Cincinnati.

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για άμεση συνεργασία του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης (KEME) με τoΠανεπιστήμιo της Καλιφόρνιας στο Berkeley και το Πανεπιστήμιο Lehighκαι προγραμματίστηκαν περαιτέρω επαφές.

Κατά τη διάρκειατης διοργάνωσης του “PharosSummit 2022” στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2022,εκφράστηκε ισχυρό ενδιαφέρον από τους 3 εκπροσώπους του Πανεπιστημίου MichiganStateγια συνεργασία στις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες της εκπαίδευσης και θα ακολουθήσουν περαιτέρω επαφές με το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της από το ισχυρό  ενδιαφέρον που υπήρξε για συνεργασία και από τις δύο πλευρές καθώς και για το πλήθος των επικείμενων συνεργασιών.  Αν και η χρονική διάρκεια της επίσκεψης ήταν εξαιρετικά σύντομη συζητήθηκε ένας μεγάλος αριθμός συνεργασιών που αντικατοπτρίζει και τον υψηλό βαθμό διεθνοποίησης του Ιδρύματος στην έρευνα και εκπαίδευση.  Η Πρυτανική Αρχή του Ιδρύματος θα εργαστεί στην κατεύθυνση προώθησης της  υλοποίησης των συνεργασιών που συζητήθηκαν.

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live