Κουκουράκης – Χαιρετάκης: Oι εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με το χωροταξικό δε μπορούν να υλοποιηθούν με την υπάρχουσα μνημονιακή νομοθεσία

Κανένα σχόλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 3-6-2015

Εισαγωγή:

Ο χωροταξικός σχεδιασμός μιας Χώρας, μιας Περιφέρειας ενός Δήμου σε συνδυασμό με την ύπαρξη Δασολόγιου, Κτηματολόγιου, αποτελούν τη βάση της σοβαρής και μακροπρόθεσμης Ανάπτυξης.

"Sponsored links"

Ως εκ τούτου η χωροταξία δεν είναι μια απλή τεχνοκρατική προσέγγιση αλλά δίδει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στην διαχείριση των υπαρχόντων πόρων και στη διαχείριση των υπαρχόντων και προβλεπόμενων δυνατοτήτων. Μέσα δε από την χωροταξική πολιτική όπως εκφράζεται σε Εθνικό, Περιφερειακό, Δημοτικό επίπεδο εξυπηρετούνται διάφορα συμφέροντα. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία αυτός ο σχεδιασμός διότι τελικά κατευθύνει την οικονομία και τους πόρους σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Η αναθεώρηση του υφιστάμενου χωραταξικού γίνεται μέσα σε ευρύ πλαίσιο μνημονιακών νόμων οι οποίοι έχουν επηρεάσει τις Περιφερειακές και Δημοτικές Πολιτικές. Έτσι θεωρείτε βέβαιο ότι η παρούσα Αναθεώρηση επειδή θα λειτουργήσει όχι ανεξάρτητα αλλά με σύνδεση με την Εθνική Χωροταξική Πολιτική ( Εθνικό Χωροταξικό για ΑΠΕ, Βιομηχανία, Τουρισμό) Ν 4269/2014 θα επηρεαστεί από τις όποιες δεσμεύσεις έχουν τεθεί από τα παραπάνω.

Η νέα Κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει στις εξαγγελίες της άλλες πολιτικές σχετικά με το θέμα και αυτές οι πολιτικές δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με την υπάρχουσα μνημονιακή νομοθεσία.

Συμπέρασμα :

Η ψήφιση της νέας αναθεώρησης θα πρέπει να αναβληθεί μέχρι τον Οκτώμβριο ώστε να υπάρξει δυνατότητα και χρόνος στα εμπλεκόμενα Υπουργεία να διατυπώσουν την άποψη τους ή να προχωρήσουν σε βελτιώσεις της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Εναλλακτικά τα Αρμόδια Υπουργεία να αποδεχτούν διαδικασία ευρείας ανάδρασης (από τον υποκείμενο στον υπερκείμενο). Η λύση είναι εφικτή αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα πτώσεως των Αναθεωρημένων πλαισίων στο ΣΤΕ.

Αναφορά στο Υφιστάμενο Χωροταξικό Πλαίσιο:

Στο τέυχος 7 Σύνοψης Συμπερασμάτων Στάδιο Β1.1&1 : αναφαίρετε ότι …..τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται τόσο η αναθεώρηση του όσο η εντατικοποίηση των προσπαθειών από το σύνολο των Δημοσίων & Ιδιωτικών φορέων. Αυτή η πρόταση αποδυναμώνει την ανάγκη Αναθεώρησης.

Αναφέρεται επίσης στο Β.1.1.β.1 ….. ότι οι προοπτικές για την υλοποίηση των στόχων στο υπάρχων όσο και στο Αναθεωρημένο Πλαίσιο δεν είναι οι καλύτερες δυνατές …… αλλά αξίζει τον κόπο να επιχειρηθεί.

"Sponsored links"

Στο Β1.1. β 2.1. : Επισημαίνει αποτυχία πολιτικών και κατευθύνσεων και κάνει ιδιαίτερη αναφορά με αρνητικό τρόπο στην διαδικασία έγκρισης ΠΟ για τις ΑΠΕ.

Στο Β1.1.β-2-2: Επισημαίνει τις αποτυχίες στους κατεξοχήν δυναμικούς κλάδους Υπηρεσίες, Τουρισμός, όπου χάνονται θέσεις απασχόλησης τεκμαίρει ότι η παραγωγική βάση της Κρήτης υστερεί σε δυναμισμό και ανανέωση ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι πέραν του σωστά προσανατολισμένου Χωροταξικού Σχεδιασμού υπάρχει η διαπίστωση ότι το βάρος για τις αποτυχίες βαρύνει όλους όσους έχουν την κύρια ευθύνη υλοποίησης Χωροταξικού Σχεδιασμού (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Υπηρεσίες) τέλος ο μελετητής διαπιστώνει ότι κατά την αξιολόγηση εντάχθηκαν νεότερες πολιτικές (μνημονιακές) οι οποίες εξαιτίας της κρίσης είναι ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ στα θέματα χωροταξίας και προστασίας περιβάλλοντος

Πρόταση :

Ζητείται η ολοκλήρωση του έργου της Μελετητικής Ομάδας.

Ζητείται η μη ψήφιση του Αναθεωρημένου Χωροταξικού Πλαισίου εως τον Οκτώβριο με σκοπό να υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές στο υπάρχων θεσμικό πλαίσιο και οι αναγκαίες νέες κατευθύνσεις στη βάση των εξαγγελθέντος προγράμματος της νέας Κυβέρνησης έτσι ώστε οι ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ οι οποίες διαπιστώνονται να πάψουν έστω μερικώς να υφίστανται.
Επικουρικά και σε σχέση με τις προτάσεις του Σχεδίου ΥΑ Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωραταξικού προτείνουμε τα ακόλουθα :

Οργανωμένοι Υποδοχείς:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΤΑ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΑΠΔ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΣΧΑΔΑ)
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΧΑΣΕ)

Τα δυο τελευταία είναι τα μέσα για τα ιδιωτικά fast track .Σε αυτά τα σχέδια στο υπό αναθεώρηση Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να προβλεφτούν κατευθύνσεις στα πλαίσια και της ανάδρασης ώστε να ανακοπεί η απορύθμιση η οποία διαπιστώθηκε και κυρίως η κατανάλωση του χώρου και των φυσικών πόρων με εξαιρετικά άπληστο τρόπο ο οποίος θίγει τα συμφέροντα της Κοινωνίας.

Ειδικά Χωροταξικά & Εθνικό Χωροταξικό

Η διατύπωση ότι ο Περιφερειακός Χωροταξικός Σχεδιασμός πρέπει να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις των Ειδικών Χωροταξικών θα πρέπει να γίνει εξαιρετικά σαφής διότι οποιαδήποτε μη αρεστός σχεδιασμός υποκείμενου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κλπ) μπορεί να αποπέμπεται ή να μην προωθείται αυθαίρετα και έτσι να ενισχύονται οι πολιτικές απορύθμισης. Κλασσικό παράδειγμα τέτοιων πρακτικών ή μη θεσμοθέτηση έως τώρα ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιναχωρίου και η μη θεσμοθέτηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την περιοχή Ελαφονήσου.

Προστατευόμενες Περιοχές:

Ζητείτε η άμεση έκδοση ΠΔ όπου θα εγκρίνονται όσες ΕΠΜ έχουν ολοκληρωθεί .
Σύσταση φορέων Διαχείρισης
Διαχείριση Απορριμμάτων να ολοκληρωθεί στα πρότυπα της ΔΕΔΙΣΑ
Να προστεθεί και επεκταθεί η δυνατότητα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών

Γενικά:
Χάρτης 1 μικρός:

Οι περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας Μπάλου-Φαλάσσαρνα-Ελαφονήσι δεν αναφέρονται. Οι τρεις αυτές περιοχές δέχονται την μεγαλύτερη πυκνότητα επισκεπτών ανά/μ2.

Δεν αποτυπώνονται οι κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι & Ιστορικοί Τόποι σε Θριμπόκαμπο, Βουλισμένη Ελαφονησίου, νήσος Ελαφόνησος, Ρόκκα, Πολυρήνεια.

Δεν υπάρχει επιφανειακή εξόρυξη γύψου στην περιοχή Στόμιο, Χάρτης 1 μικρός. Η σωστή διατύπωση είναι περιοχή με γυψοφόρα πετρώματα. ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ,ΟΥΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ εξορυκτική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη περιοχή. Ουδέποτε δόθηκε άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας. Η παραγωγή γύψου βαίνει συνεχώς μειούμενη σύμφωνα και με τα στοιχεία του ΣΜΕ . Είναι αδιανόητο και απολύτως απορυθμιστικό για την Δυτική Κρήτη το γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα να θυσιστεί μια πολύ μεγάλης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας περιοχή προκειμένου να εξορυχθεί ένα εντελώς απαξιωμένο οικονομικά προϊόν .

Χωρικές ενότητες τοπίου ιδιαίτερης σημασίας με τοπόσημα διεθνούς ενδιαφέροντος οι περιοχές Ακρωτηρίου Γραμβούσας- Μπάλος, Φαλάσσαρνα, Ελαφονήσι- Κεδρόδασος, στην πρόταση αυτή πρέπει να συμπεριληφθεί και το αρχαίο λιμάνι Φαλασσάρνων με την μοναδική ιδιαιτερότητα ότι βρίσκεται πλέον στην ξηρά. Λειτουργεί επίσης ως μοναδικός δείκτης των γεολογικών φαινομένων τα οποία έχουν επηρεάσει την Κρήτη.

Χάρτης Π1: Κύκλος με μπέζ χρώμα υποδεικνύει υψόμετρο > 800 μ.. Το σωστό είναι 0-400 μ.

Χάρτης Π1-Π2δ : Εξαιρεί από τους επιδιωκόμενους οδικούς άξονες το δρόμο Καλουδιανά – Μύλοι –Κεφάλι- Χρυσοσκαλίτισσα.

Χάρτης μικρός Β1.1.δ.3 : Δεν συμπεριλαμβάνει στη ζώνη Β1 εναλλακτικού Τουρισμού την ορεινή περιοχή η οποία οριοθετείται από τους οικισμούς Σηρικάρι- Μελισσιά- Αερινός-Λίμνη-Ρογδιά-Βλάτος-Σάσσαλο –Μυλωνές-Στροβλές –Έλος με υψόμετρο > 400 μ. Όλοι οι οικισμοί στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές προϋφιστάμενοι του 1923 πρέπει να διαθέτουν κατεύθυνση Ιγια ορισμό ως παραδοσιακών με δεδομένο ότι έχουν υποστεί ασήμαντες σχετικά αλλοιώσεις , αποτελούν μεγάλο οικιστικό απόθεμα και διαθέτουν σημαντικά στοιχεία φυσικής- πολιτιστικής – αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ως τέτοια θα μπορούν να παραλάβουν μέρος θεματικού και πολυθεματικού τουρισμού
Χάρτης Π2δ: Γενικά δεν αποτυπώνονται οι περιοχές σε Φαλάσσαρνα, Χρυσοσκαλίτισσα ως περιοχές αναζήτησης Γεωργικής γης Υψηλής Παραγωγικότητας όπου υπάρχουν και τα αντίστοιχα εγγειοβελτικά έργα, και είδη εγκατεστημένα 2000 στρεμ. Καλλιεργειών υπό κάλυψη. \

Η Κρήτη λόγω κλιματικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, λόγω τρόπου καλλιέργειας τα πολύ παλαιότερα χρόνια και λόγω της εκτατικής κτηνοτροφίας όπως υπήρχε πολύ παλιά είχε αποκτήσει εκπληκτική βιοποικιλότητα μοναδική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκόσμιο επίπεδο πολλές μελέτες έχουν συγκλίνει σε αυτό η περιοχή δε της Κρήτης συγκαταλέγεται στις εικοσιπέντε σπουδαιότερες περιοχές από άποψη βιοπικοιλότητας σε όλο τον κόσμο

Αυτό το μοναδικό και απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα ειδικότερα στον Τουρισμό πρέπει να διατηρηθεί και να αποτυπωθεί στην Αναθεώρηση του Χωροταξικού Κρήτης με ξεχωριστό ειδικό ΄*κεφάλαιο όπου θα υποδεικνύονται οι βασικοί τρόποι διατήρησης της βιοπικοιλότητας και η ενίσχυ+ση των επιστημονικών φορέων με βασική ενασχόληση την βιοπικοιλότητα πχ. Μουσείο Φυσικής Ιστορας, ΜΑΙΧ.

Θα πρέπει να προτείνεται η δημιουργία καταδυτικών πάρκων και ιδιαίτερα στον κόλπο Κισσάμου και Ελαφονήσι όπου από το 2009 έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και οι εγκρίσεις για κατασκευή δύο υφάλων όπου τουλάχιστον από τον κόλπο Κισσάμου έχει τα αναγκαία μεγέθη ώστε να προωθηθεί το καταδυτικό πάρκο.

Για τις ΑΠΕ θα πρέπει να αδειοδοτούνται μόνο όσες δράσεις πληρούν τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και τις προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην περιοχή Γραμβούσας (Ζερβιανά, Καρεφυλλιανά) αποτυπώνεται περιοχή ΒΙΥΠ ως επιχειρηματικό πάρκο τύπου Γ δηλ περιοχή αναζήτησης υποδοχέων βιομηχανίας –βιοτεχνίας κυρίως γεωργικής αλλά και γενικής δραστηριότητας. Η φράση γενικής δραστηριότητας βιομηχανίες ή βιοτεχνίες είναι ασαφής περικλύει κινδύνους σε περιοχή με καθαρά Τουριστικό – Γεωργικό χαρακτήρα. Προτείνεται η απάλειψη του.

Όπως όλες οι περιοχές έτσι και η Κρήτη εμφανίζεται να έχει πρόβλημα διάβρωσης ακτών όπου σε ορισμένες περιοχές είναι έντονα. Η διάβρωση οφείλεται στην κλιματική αλλαγή αλλά και κυρίως σε ανθρώπινες παρεμβάσεις μεγάλων τεχνικών παρεμβάσεων όπου η διαδικασία έγκρισης ΠΟ γίνεται τυπικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κουκουράκης Κωστής-Χαιρετάκης Μιχάλης

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις