Ούτε οι μελέτες δεν έχουν ξεκινήσει για τα φράγματα Σεμπρωνιώτη και Παπαδιανών που έχουν χαρακτηριστεί έργα “Εθνικού Επιπέδου”

Κανένα σχόλιο

Ούτε οι μελέτες δεν έχουν ξεκινήσει για τα «Έργα αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης» αν και έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού. Αυτό προκύπτει μετά από ερώτηση που κατάθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, Μαρία Κομνηνάκη και Διαμάντω Μανωλάκου.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση αναφέρονταν τα εξής:

Ο Νομός Χανίων, με βάση την πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις διαχρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, για έργα διαχείρισης υδατικού δυναμικού, υστερεί σε έργα υποδομής, που δεν έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια, παρά τις υποσχέσεις απ’ όλα τα επίπεδα διοίκησης του κράτους. Το αποτέλεσμα είναι ότι, ενώ συγκαταλέγεται στους Νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά βροχόπτωσης στην Ελλάδα και θα μπορούσε να έχουν καλυφτεί πλήρως οι ανάγκες σε πόσιμο και αρδεύσιμο νερό, εκατομμύρια κυβικών νερού να χάνονται στη θάλασσα κάθε χρόνο, λόγω ακριβώς αυτής της έλλειψης υποδομών.

"Sponsored links"

Ενδεικτικά αναφερόμαστε στη λεκάνη Ταυρωνίτη και στα φράγματα Σεμπρωνιώτη και Παπαδιανών, που θα καλύψουν τις ανάγκες νερού του Νομού Χανίων (η μελέτη τους έχει γίνει από το 1993), όπως και στο φράγμα Βαλσαμιώτη που υπολειτουργεί, στη λιμνοδεξαμενή στον Πλάτανο, που υπάρχει το πρόβλημα υφαλμύρωσης από την υπεράντληση με κίνδυνο να καταστραφεί γη υψηλής παραγωγικότητας, στις λιμνοδεξαμενές στο Ασκύφου, στην αποκατάσταση-αντικατάσταση των λιμνοδεξαμενών στη Χρυσοσκαλίτισσα (υπάρχει μελέτη αποκατάστασης της λιμνοδεξαμενής, η οποία δε λειτούργησε λόγω κακοτεχνιών, παρ’ ότι κόστισε εκατοµµύρια ευρώ) και στους Αγίους Θεοδώρους, στο αρδευτικό υψηλής ζώνης Αγυιάς- Κολυμπαρίου κ.α.

Η κατασκευή αυτών των έργων θα συμβάλει αποφασιστικά στο να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ποσότητες νερού για την ύδρευση των κατοίκων του Νομού Χανίων. Επιπλέον, το ανεκμετάλλευτο υδατικό δυναμικό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από το κράτος, για την κατασκευή αναγκαίων υδροηλεκτρικών έργων, που διαφυλάσσουν πολύτιμους υδάτινους πόρους στους ταμιευτήρες τους κατά τη χειμερινή περίοδο, για να τους διαθέσουν κατά τη θερινή, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην άμβλυνση των κατάντη πλημμυρικών φαινομένων.

Συνάμα, θα μπορούσε να συμβάλει -σε συνδυασμό με τη βελτίωση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου και την αξιοποίηση τεχνικών εξοικονόμησης νερού- στο να αυξηθεί η άρδευση των ανεπαρκώς σήμερα αρδευόμενων εκτάσεων για τη στήριξη των βιοπαλαιστών αγροτών, που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην άρδευση των καλλιεργειών τους, ειδικά στη Χρυσοσκαλίτισσα, στα χωριά, δηλαδή, του πρώην Δήµου Ιναχωρίου, στην περιοχή του Ελαφονησίου, µια από τις πιο παραγωγικές περιοχές µε θερµοκηπιακές καλλιέργειες. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξευτελιστικές τιμές των αγροτικών προϊόντων, στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κ.λπ..

Παρολαυτά, τα υπόψη έργα δεν υλοποιούνται ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, των στρατηγικών επιλογών της άρχουσας τάξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέναντι στο όφελος για την ποιότητα ζωής των λαϊκών νοικοκυριών και για τη μικρομεσαία αγροτιά προτάσσουν αποκλειστικά το όφελος του κεφαλαίου έναντι οποιουδήποτε κόστους. Στο πλαίσιο αυτό προχωρά η πολιτική της ιδιωτικοποίησης του νερού και εντείνεται η επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για την άμεση και οριστική επίλυση των προβλημάτων λειψυδρίας, συνολικά στην Π.Ε. Χανίων, με την υλοποίηση των αναγκαίων έργων ύδρευσης –άρδευσης, χωρίς ανταποδοτικά και οικονομική επιβάρυνση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και των λαϊκών νοικοκυριών;

Στην απάντηση του το Υπ. Υποδομών αναφέρει:

Απάντηση στην με αριθμό 3733/01-02-2021 Επίκαιρη Ερώτηση προς κ.κ. Υπουργούς Αγριτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σε απάντηση της με αριθμό 3733/01-02-2021 Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων από τούς κ.κ. Συντυχάκη Μανώλη, Κομνηνακά Μαρία και Μανωλάκου Διαμάντω, Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ με θέμα «Για τα αναγκαία έργα διαχέιρισης υδάτων στον Νομό Χανίων», και όσον αφορά στα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 123 /2017 (ΦΕΚ Α’ 151), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το υπ. αρ. πρωτ. 209176/28-8-2019 έγγραφο του Περιφερειάρχη Κρήτης ζητήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο χαρακτηρισμός του έργου του θέματος ως εθνικού επιπέδου, η συμπλήρωση των μελετών του συστήματος των δύο διασυνδεδεμένων φραγμάτων στον Ντεριανό (θέση Παπαδιανά) και Σεμπρωνιώτη (παραπόταμοι του Ταυρωνίτη) και των συνοδών τους έργων, και στη συνέχεια η κατασκευή του συνολικού συστήματος των έργων αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του Ταυρωνίτη ποταμού, για αρδευτικούς κυρίως σκοπούς.

"Sponsored links"

Με την υπ. αριθμ. Δ19/2611/03-10-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 681Η465ΧΘΞ-ΑΔ5) εγκρίθηκε:

  • Ο χαρακτηρισμός του έργου με τίτλο: «Έργα αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης» ως έργου Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (Α΄245).
  • Η ένταξη του ως άνω έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), προκειμένου να προωθηθεί η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Έργων αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης».

Με το 230142/9-10-20 (68877/16-10-20) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ της Περιφέρειας Κρήτης διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Δ19 τα παραδοτέα του «Ερευνητικού Έργου για την επικαιροποίηση του σχεδίου αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του Ταυρωνίτη
Ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης», που υλοποιήθηκε από το ΕΜΠ. Στο πλαίσιο του εν λόγω ερευνητικού έργου επικαιροποιήθηκε η οριστική μελέτη του φράγματος Παπαδιανών (κύριο φράγμα) και συντάχθηκε ΜΠΕ για το εν λόγω έργο. Δεν περιλαμβανόταν στο ερευνητικό έργο το συμπληρωματικό φράγμα Σεμπρωνιώτη ούτε η σήραγγα διασύνδεσής τους.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί το αντικείμενο της νέας μελέτης που θα προκηρυχθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την πλήρη ωρίμανση του έργου, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 145743/31-12-2020 Απόφαση ΥΜΕ [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-01-2021], η
απευθείας ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Αξιολόγηση υφιστάμενων μελετών λεκάνης Ταυρωνίτη Χανίων», σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016.

Η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο μελετητή «ECOS Μελετητική Α.Ε.» υπογράφηκε στις 10-2-2021. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, εκ των οποίων ο καθαρός χρόνος ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και ένας (1) μήνας για έγκριση των
παραδοτέων της σύμβασης.  Ειδικότερα, αντικείμενο της υπόψη σύμβασης είναι η αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών της λεκάνης Ταυρωνίτη Χανίων, με σκοπό τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προκήρυξη νέας μελέτης που θα αφορά στον συνολικό σχεδιασμό του έργου, δηλαδή και τα δύο φράγματα Παπαδιανών και Σεμπρωνιώτη, τη σήραγγα διασύνδεσής τους, καθώς και το κατάντη αρδευτικό δίκτυο.

Επισημαίνεται ότι η μελέτη που θα προκηρυχθεί θα είναι μία σύνθετη μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει εκτός από την κύρια υδραυλική μελέτη, τις ακόλουθες μελέτες:

• περιβαλλοντική μελέτη για το σύνολο του έργου
• μελέτη κόστους οφέλους και μελέτη σκοπιμότητας για το συνολικό έργο
• γεωργο-οικονομική μελέτη
• μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος
• συμπλήρωση υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφικά, γεωτεχνικά, γεωλογικά)
• μελέτη κτηματογράφησης – σύνταξη κτηματολογικών πινάκων
• στατικές μελέτες
• μελέτες Η/Μ κλπ απαιτούμενες μελέτες

Οι ως άνω μελέτες είναι απαιτούμενες προκειμένου το έργο να είναι ώριμο για δημοπράτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4412/2016, και επιλέξιμο για χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΕΕ ή άλλων χρηματοδοτικών φορέων.

Εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση της νέας μελέτης από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκτιμάται ότι αυτή θα προκηρυχθεί εντός του Γ’ τριμ. του 2021.

2. Επίσης, στην Περιφέρειακή Ενότητα Χανίων είναι υπό ανάθεση η μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ», προυπολογισμού 2.500.000,00 €.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η κατασκευή έργων ενίσχυσης του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου της περιοχής, μέσω της κατασκευής μιας νέας λιμνοδεξαμενής, στην περιοχή Κουντούρα του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, καθώς επίσης και η επέκταση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων σε εκτάσεις, οι οποίες σήμερα είτε δεν αρδεύονται είτε αρδεύονται πλημμελώς. Επιπρόσθετα, η προς εκπόνηση μελέτη αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, στην οποία παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, μέσω της οριοθέτησης και διευθέτησης οκτώ (8) ρεμάτων, καθώς και τμήματος του χειμάρρου Πελεκανιώτη.

Εκτιμάται ότι η σύμβαση θα υπογραφεί στο Γ’ τριμ. του 2021 και η προθεσμία περαίωσης της είναι 30 μήνες από την υπογραφή.
Η προς εκπόνηση μελέτη είναι μία σύνθετη μελέτη που περιλαμβάνει 10 κατηγορίες μελετών (κύρια μελέτη είναι η υδραυλική μελέτη).

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live