12.8 C
Chania
Saturday, December 9, 2023

Το δημοτικό συμβούλιο Χανίων υπερ της παραχώρησης του Φρουρίου Ιτζεδίν στο Δήμο Χανίων

Ημερομηνία:

Το δημοτικό συμβούλιο Χανίων αποφάσισε κατά πλειοψηφία (καταψήφισε η Ανταρσία στα Χανιά) να παραχωρηθεί στον δήμο Χανίων το φρούριο Ιτζεδίν για τα επόμενα 40 χρόνια και με τη δυνατότητα παράτασης για ακόμα 20 χρόνια.

Η παραχώρηση έγινε με αντάλλαγμα την αποκατάσταση, ανάδειξη και χρήση του φρουρίου. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ότι αν σε διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει υλοποιηθεί ο σκοπός της παραχώρησης από το Δήμο, η ΕΤΑΔ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως γι’ αυτήν αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση υπαίτιας εκ μέρους του Δήμου καθυστέρησης.

Οι βασικοί όροι παραχώρησης του φρουρίου Ιτζεδίν:

 • Σκοπός της παραχώρησης είναι η αποκατάσταση, ανάδειξη και χρήση του ακινήτου με
  χρήσεις πολιτιστικού, πολιτισμικού και μουσειακού χαρακτήρα.
 • Για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης θα συναφθεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
  μεταξύ ΕΤΑΔ-ΔΗΜΟΥ-ΥΠΠΟ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.
 • Διάρκεια παραχώρησης 40 έτη από την υπογραφή της σύμβασης. Δυνατότητα παράτασης
  για άλλα 20 έτη υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  α) Εφόσον ο Δήμος είναι συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις
  β) Το αντάλλαγμα για τα 20 έτη της παράτασης θα καθοριστεί κατόπιν επανεκτίμησης του
  ανταλλάγματος από δύο (2) πιστοποιημένους εκτιμητές, έναν από κάθε πλευρά, εκ των
  τηρουμένων στο Υπουργείο Οικονομικών, κατά τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 ή όποιων
  διατάξεων ισχύουν τότε
 • Αν σε διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει υλοποιηθεί ο
  σκοπός της παραχώρησης από το Δήμο, η ΕΤΑΔ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση
  αζημίως γι’ αυτήν αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση υπαίτιας εκ μέρους του Δήμου
  καθυστέρησης .
 • Τα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι δεν θεωρείται υπαίτια η καθυστέρηση που
  οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τρίτες ανεξάρτητες υπηρεσίες και αρχές.
 • Ο Δήμος δικαιούται να εισπράττει εισιτήριο εισόδου – ξενάγησης στις εγκαταστάσεις του
  Φρουρίου μετά την αποκατάστασή του, καθώς και να διοργανώνει βραχυχρόνιες
  πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις εισπράττοντας το αντίστοιχο έσοδο.
  0001558419 0001558419
 • Πάγιο ετήσιο αντάλλαγμα: 1200 ευρώ ετησίως με πρόβλεψη αναπροσαρμογής με βάση τον
  Δ.Τ.Κ. – όχι μικρότερο του 2%.
 • Ποσοστιαίο αντάλλαγμα
  α. 10% επί των εισπράξεων του Δήμου από τα εισιτήρια εισόδου -ξενάγησης.
  β. 50% επί των μισθωμάτων που θα συμφωνήσει ο Δήμος από τις μόνιμες
  ιδιωτικοοικονομικές εκμεταλλεύσεις σε χώρους του ακινήτου.
  (Κυλικείο – Τραπεζοκαθίσματα)
  γ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 600 ευρώ.

Η ΕΤΑΔ παραχώρησε το φρούριο Ιτζεδίν στον Δήμο Χανίων για 40 χρόνια, με αντάλλαγμα την αποκατάσταση, ανάδειξη και χρήση του φρουρίου.

Ο Δήμος Χανίων είναι αποκλειστικά διοικητικά και οικονομικά υπεύθυνος για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών επί του φρουρίου. Η ΕΤΑΔ δεν έχει καμία ευθύνη για τις εργασίες αποκατάστασης.

Ο Δήμος Χανίων καλείται εντός 40 ημερολογιακών ημερών να αποδεχθεί εγγράφως τους όρους της παραχώρησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, η παρούσα απόφαση της ΕΤΑΔ ανακαλείται αυτοδικαίως.

 

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ