Απόστολος Ευθυμιάδης: Τα αιολικά αυξάνουν το κόστος και την κατανάλωση καυσίμων (και επομένως τις εκπομπές CO2) στην Κρήτη

Κανένα σχόλιο

Χώρια τα πεταμένα λεφτά, την ζημιά στον τουρισμό, την καταστροφή του τοπίου και τις άλλες παρενέργειες.   Αυτό είναι σχόλιο του Απόστολου Ευθυμιάδη, σε απάντηση ανάρτησης για το άρθρο του Αγώνα της Κρήτης με τίτλο «Η Κρήτη κρατάει τα…ενεργειακά κλειδιά για τα επόμενα 35 χρόνια».

Το άρθρο απάντηση του καθηγητή:

Μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε τα αποτελέσματα της μελέτης ΕΜΠ από τώρα. Θα προτείνει ηλεκτρική διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα δήθεν για την κάλυψη των αναγκών της Κρήτης αλλά μετά προκειμένου να δικαιολογηθεί η τεράστια επένδυση της διασυνδέσεως αυτής θα προτείνει παράλληλα και την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων ισχύος άνω των 3500 MW (ήδη έχουν προταθεί 1100 MW από ΔΕΗ, 1100 MW από ΤΕΡΝΑ και 1100 MW από Κοπελούζο) δια την “εξαγωγή” ρεύματος προς το Ηπειρωτικό Σύστημα! Μιλάμε για την τέλεια περιβαλλοντική καταστροφή του ορεινού συστήματος της Κρήτης! Το σενάριο αυτό θα μοιάζει ελκυστικό από οικονομικής απόψεως, λαμβάνοντας χαμηλές τιμές για τα αιολικά, υποτιμώντας το ύψος της επενδύσεως δια την διασύνδεση και υποτιμώντας τα προβλήματα ευσταθείας. Το σενάριο αυτό θα είναι όμως ανέφικτο λόγω των ευρύτερων προβλημάτων ευσταθείας τα οποία θα προκαλέσει τόσο στην Κρήτη όσο και στο Ηπειρωτικό σύστημα.

"Sponsored links"

Το σημερινό ενεργειακό έγκλημα στην Κρήτη

Σήμερα η Κρήτη με φορτίο αιχμής περί τα 700 MW έχουν εγκατασταθεί περί τα 185 MW αιολικών, με αποτέλεσμα τα προβλήματα ευσταθείας τα οποία δημιουργούνται σήμερα από αυτά τα αιολικά να αντισταθμίζονται από την λειτουργία των αεριοστροβίλων [κάτι σαν κινητήρες αεροπλάνου] οι οποίοι σήμερα έχουν φθάσει να λειτουργούν συνεχώς και να καλύπτουν το 50% της συνολικής παραγωγής. Όμως οι Α/Σ  λειτουργούν με ακριβό καύσιμο ντήζελ μέσου τιμήματος 750 €/1000 λίτρα και χαμηλό καθαρό βαθμό αποδόσεως (33%) με αποτέλεσμα η παραγόμενη κιλοβατώρα των Α/Σ να είναι πανάκριβη και να στοιχίζει περί τα 23 λεπτά/kWh μόνο από το καύσιμο χωρίς να λαμβάνοντα υπ’ όψιν οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και συντήρηση/λειτουργία αυτού! Παράλληλα η έχει περιοριστεί δραματικά λειτουργία των ατμοηλεκτρικών μονάδων οι οποίες έχουν υψηλότερο βαθμό αποδόσεως και κάνουν χρήση μαζούτ 3500, δηλαδή ενός φθηνότερου καυσίμου με τιμή περί τα 350 €/τόνο.

crete high wind

Την κατάσταση αυτή απεικονίζει παραστατικά το συνημμένο διάγραμμα ημερήσιας καμπύλης φορτίου της Κρήτης. Από την ανάλυση αυτή διαπιστώνεται το πόσο έχουν επιβαρύνει τα αιολικά σήμερα στην Κρήτη το τίμημα της παραγόμενης κιλοβατώρας.

Το χειρότερο είναι ότι τα αιολικά όχι μόνο δεν συμβάλουν εις την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά επιβαρύνουν επιπλέον τις εν λόγω εκπομπές. Τούτο αποδεικνύεται με τον εξής απλό συλλογισμό : Σήμερα τα αιολικά καλύπτουν περί το 12% της ηλεκτροπαραγωγής της μεγαλονήσου ενώ έχουν εκτοπίσει τις θερμικές μονάδες υψηλής αποδόσεως των οποίων μάλιστα έχουν αποτρέψει τον εκσυγχρονισμό με τυπικό βαθμό αποδόσεως 45% και αντ’ αυτών λειτουργούν με Α/Σ ανοιχτού κυκλώματος με βαθμό αποδόσεως 33% οι οποίοι παράγουν πλέον το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως λόγω μειωμένου βαθμού αποδόσεως η αύξηση των εκπομπών CO2 εκτιμάται ότι είναι της τάξεως του (50%)(45%-33%)/45% = 13,3% ήτοι είναι μεγαλύτερη της συμβολής του 12% των αιολικών. Επομένως σε επίπεδο τουλάχιστον Κρήτης, επαληθεύονται πλήρως οι θέσεις του archaeopteryx ο οποίος χρόνια φωνάζει επί τούτου. [και αυτό χωρίς τις απώλειες από την μεταβλητότητα και την μειωμένη απόδοση λειτουργίας]

Η ενδεδειγμένη λύση

Στην Κρήτη πρέπει να έλθει τάχιστα το υγροποιημένο φυσικό αέριο με μία τιμή 10 $/MMBtu ήτοι περί τα 3,1 λεπτά/kWh. Με την τιμή αυτή το LNG είναι φθηνότερο του μαζούτ και επιτρέπει την χρήση σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου βαθμού αποδόσεως περί το 55%. Ουδεμία διασύνδεση απαιτείται διότι με τον τρόπο αυτό το τίμημα της παραγόμενης κιλοβατώρας θα μειωθεί δραστικά έναντι της σημερινής καταστάσεως.

Στην Κρήτη δεν πρέπει να προστεθεί πλέον ούτε 1 MW αιολικών το οποίο να μην διαθέτει ηλεκτρονική τεχνολογία πλήρους εξομαλύνσεως της παραγόμενης ισχύος και τεχνολογία αποθηκεύσεως της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας διαρκείας τουλάχιστον 4 ωρών, ώστε να μην επιβαρύνει την λειτουργία των θερμικών μονάδων. Πλαφόν στην εγκατάσταση τέτοιας τεχνολογίας αιολικών θα πρέπει να τεθούν τα 700 MW, όσο δηλαδή είναι η αιχμή του φορτίου, ισχύς η οποία θα επιτρέψει την διείσδυση των αιολικών έως το 15% με 18%. Αυτού του είδους τα υβριδικά θα πρέπει να αναπτυχθούν από Έλληνες μελετητές, ερευνητές και κατασκευαστές και η Κρήτη μπορεί να γίνει το πρώτο παγκόσμιο εργαστήριο επιδείξεως συστημάτων υβριδικών σε βιομηχανική κλίμακα.

Η Κρήτη πρέπει να επανέλθει εις την μόνη τεχνολογική θέση που ιστορικά της ανήκει : στην ΚΟΡΥΦΗ.

"Sponsored links"

Ποιος είναι ο Απόστολος Ευθυμιάδης

Ο Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ (1978) και Διδάκτωρ του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέττης (ΜΙΤ, 1983), ενώ από το 1992 είναι ιδρυτής και διαχειριστής της εταιρείας “Τεχνομετρική επε. Σύμβουλοι Μηχανικοί” η οποία εξειδικεύεται εις την σχεδίαση, μελέτη και υλοποίηση έργων ενεργειακού εκσυγχρονισμού βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων.

Εϊναι αιρετό μέλος και επιμελητής της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΕ, και αιρετό μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η). Επίσης είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ενέργειας του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΤΕΕ (ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ) και διευθύνει επιστημονικά προγράμματα καταρτίσεως  μηχανικών.

Ο Δρ. Ευθυμιάδης διαθέτει εκτενή εμπειρία εις τα θέματα διαχειρίσεως ενεργείας και εξοικονομήσεως ενεργείας εις τα κτίρια και την βιομηχανία, ασχολούμενος σχεδόν επί τριακονταετία εις τα θέματα αυτά. Έχει διεξάγει δεκάδες ενεργειακές επιθεωρήσεις βιομηχανικών χώρων εις την χώρα μας αλλά και το εξωτερικό, καθώς και εκατοντάδες ενεργειακές επιθεωρήσεις εις τον κτιριακό τομέα. Σήμερα είναι και ενεργειακός επιθεωρητής, εγγεγραμμένος εις τα μητρώα του ΥΠΕΚΑ.

Εις το συγγραφικό έργο του Δρ. Ευθυμιάδη, περιλαμβάνονται και δεκάδες επιστημονικές εργασίες εις τον τομέα της εξοικονομήσεως ενεργείας ως και η συγγραφή του εθνικού κανονισμού ενεργειακών επιθεωρήσεων βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων όπως αυτός θεσπίστηκε με την Απόφαση Δ6/Β/οικ. 11038 (ΦΕΚ 1526 Β/27.07.1999) «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων». Επίσης ήταν συντονιστής της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ  για τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενερεγειακής Απόδοσης Κτιρίων)και βασικός εισηγητής της μεθοδολογίας του ΚΕΝΑΚ με βάση το κτίριο αναφοράς.

Κατά τη τελευταία πενταετία ο Δρ. Ευθυμιάδης ασχολείται συστηματικά με μελέτες ενεργειακών εγκαταστάσεων μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων όπως Νοσοκομείων (Ιασώ Θεσσαλίας, Ευαγγελισμός. Αττικόν, Γεννηματάς, Σισμανόγλειο, ΚΑΤ) καθώς και ενεργειακές επιθεωρήσεις σε Νοσοκομεία (Καλαμάτας και Αρτας), Σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Εχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία εις την σχεδίαση ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων για την κεντρική θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως, σχεδιασμό αντλιών θερμότητας για οικονομική θέρμανση/ψύξη, σχεδιασμό αυτοματισμών και μετρητών κατανομής δαπανών κεντρικής θερμάνσεως καθώς και δεκάδες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.

Κατά την τελευταία τριετία, ο Δρ. Ευθυμιάδης αναπτύσσει δραστηριότητες εις τον τομέα της διδασκαλίας επί θεμάτων ενεργειακής αποδόσεως και πιστοποιήσεως κτιρίων, ως επιστημονικός υπεύθυνος και κύριος εισηγητής εις το ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ, εις τον ΠΣΔΜ-Η. Συμμετέχει τακτικά σε ημερίδες και επιστημονικές παρουσιάσεις εις τον τομέα αυτό, έχοντας συγγράψει δεκάδες επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις εις το ΔΕΛΤΙΟ του ΠΣΔΜ-Η.

*Από τον Ιανουάριο 2014 είναι ενεργειακός σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΜΙΔΑ.

*Στις 31 Μαίου 2014 η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων τον ονόμασε παμψηφεί Ενεργειακό Σύμβουλο της UIPI.

Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο με επιπλέον σχολιασμό δημοσιεύτηκε στο archaeopteryxgr.blogspot.gr

 

Στα : Θεσεις

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live