Αυτή είναι η νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού αρχιτεκτονικής για το Πάρκο Γειτονιάς στο Δήμο Χανίων

Κανένα σχόλιο

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προκήρυξε Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ».

Σκοπός του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η κατασκευή ενός λειτουργικού, σύγχρονου κτιρίου πρόνοιας που θα στεγάζει Βρεφονηπιακό Σταθμό δυναμικότητας 48 βρεφών και 62 νηπίων και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) δυναμικότητας 25 ατόμων καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του και πάρκου γειτονιάς. Η δημιουργία του κτιρίου θα καλύψει προσδιοριζόμενες από τον Δήμο Χανίων ανάγκες στις συγκεκριμένες χρήσεις πρόνοιας.

Αντικείμενο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η μελέτη της κατασκευής Κτιρίου Πρόνοιας στο Δήμο Χανίων, το οποίο θα στεγάζει Βρεφονηπιακό Σταθμό και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

"Sponsored links"

Πολλές από τις υπηρεσίες πρόνοιας του Δήμου Χανίων στεγάζονται σήμερα σε χώρους που ο δήμος μισθώνει από ιδιώτες με μεγάλο κόστος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο ετήσιος προϋπολογισμός. Η κατασκευή του συγκεκριμένου κτιρίου θα απαλλάξει τον Δήμο Χανίων από μέρος των εξόδων για μισθώσεις.

Το Κτίριο Πρόνοιας θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο του Δήμου (Ο.Τ. 378Α) συνολικής έκτασης 9.273,65 τμ. το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως χώρος Υγείας και Πρόνοιας, με διακριτό διαχωρισμό των δύο χρήσεων. Στο τμήμα έκτασης 5.848,41 τμ. – χώρος Υγείας – έχει ανεγερθεί πρόσφατα Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου συνολικής δόμησης 1.127,54 τμ. Στο υπολειπόμενο τμήμα – χώρος Πρόνοιας – των 3.424,24 τμ. θα ανεγερθεί το κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού και ΚΗΦΗ του παρόντος διαγωνισμού.

Μεταξύ 54 συμμετοχών το 1ο βραβείο κέρδισε η Αρχιτεκτονική Μελέτη της ομάδας του Αρχιτέκτoνα Μηχανικού ΕΜΠ Γιώργου Χατζόπουλου

Η ομάδα αποτελείται από τους:

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γιώργος Χατζόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (Επικεφαλής ομάδας)

Στατική μελέτη: Γιώργος Μπαμπίλης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Παντελής Αργυρός, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Εξωτερικοί Σύμβουλοι: Αλέξανδρος Σπεντζάρης

Το 2ο βραβείο κέρδισε η Αρχιτεκτονική Μελέτη της ομάδας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΕΜΠ Κίμων Κωνσταντάρα.

"Sponsored links"

Η ομάδα αποτελείται από τους:

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κίμων Κωνσταντάρας, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Σπυρίδων Γιωτάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος), Μαγδαληνή Πετρολέκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος)

Στατική μελέτη: Παυλος Μαλανδράκης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ Η/Μ, Ευάγγελος Θεοδοσάτος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Το 3ο βραβείο κέρδισε η Αρχιτεκτονική Μελέτη της ομάδας της Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΕΜΠ Αικατερίνη Γουσγούνη.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αικατερίνη Γουσγούνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (Υπεύθυνος ομάδας), Φοίβος Σιγάλας, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος), Ελεάνα Πάστρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος)

Στατική μελέτη: Νικόλαος Δικαιακος, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ(μέλος) Η/Μ, Ιωάννης Μπόνιας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (μέλος) (μέλος)

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία που κατανέμονται ως εξής :

Α΄Βραβείο          : 14.655,88€  (χωρίς ΦΠΑ)

Β΄Βραβείο           : 10.747,65€  (χωρίς ΦΠΑ)

Γ΄Βραβείο           :   7.165,10€  (χωρίς ΦΠΑ)

Πλέον των βραβείων, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει έως τρεις προτάσεις, αντί του ποσού των 3.500,00€ εκάστη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

10. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης θα συναφθεί δημόσια σύμβαση με τον πρώτο βραβευόμενο, ποσού 211.315,05€ συμπεριλαμβανομένων : α) του ποσού απροβλέπτων 15% (σύμφωνα με την παρ. 8α του Άρθρου 93 του Ν 4412/2016 β) ΦΠΑ 24%.

Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΛΥ/οικ.463/Φ.51/Μ-Δ/21-03-2017 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ σε ποσοστό 60 % των προεκτιμώμενων, που προκύπτει βάσει των διατάξεων του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών που ισχύει μέχρι σήμερα (Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017) και με το άρθρο 53 παρ. 8ι του Ν.4412/2016.

Οι λόγοι της επιλογής της Μελέτης του Αρχιτέκτωνα Μηχανικού ΕΜΠ Γιώργου Χατζόπουλου για το 1ο βραβείο σύμφωνα με την αιτιολόγηση της Επιτροπής:

Η μελέτη ξεχώρισε με τις ποιότητες χώρου που προσφέρει. Στρέφει όλα τα κτίρια ανελλιπώς στον νότο με μικρά πλάτη 6,5μ, υαλοστάσια κατά μήκος των μακρών πλευρών και κρεβατίνες με αναρριχώμενα αμφίπλευρα των όψεων.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλαπλά οφέλη. Θερμικά κέρδη, βέλτιστο φυσικό
φωτισμό και εξαερισμό.

Οι μεγάλες συρόμενες τζαμαρίες αμφίπλευρα ανοίγουν και μετατρέπουν τον εσωτερικό χώρο σε ημιυπαίθριο. Υπάρχει μία εξαιρετική θετική ρευστότητα χώρου. Το εσωτερικό ενοποιείται με το ύπαιθρο αλλά και οι εσωτερικοί χώροι ενοποιούνται αναμεταξύ τους. Δημιουργείται «η αίσθηση του «συνανήκειν» όπως αναφέρουν οι μελετητές. «Η αίθουσα δεν είναι παρά το ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ δύο σημαινουσών υπαίθριων εμπειριών. Ο κήπος είναι αν ένα ανοιχτό δωμάτιο».

Υπάρχει σταδιακή μετάβαση από μέσα προς το έξω φυσικό περιβάλλον. Είναι θετικό το ότι υπάρχει ξεχωριστός υπαίθριος προστατευμένος χώρος για κάθε λειτουργία και δυνατότητα άμεσης επαφής με την φύση από οποιοδήποτε σημείο του χώρου.

Δημιουργούνται ευέλικτες κατόψεις επιτρέποντας αλλαγές στο μέλλον. Σε επίπεδο κάτοψης προτείνουν οι μελετητές ευέλικτα εσωτερικά χωρίσματα προτρέποντας την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Υπάρχει δημοκρατική και δίκαιη ισορροπία χρήσεων, ευελιξία στις χρήσεις και αρμονική επικοινωνία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Διαχωρίζεται ευκρινώς η λειτουργία βρεφών και νηπίων. Κρίνεται ιδιαίτερα θετικό που οι λειτουργίες ΚΗΦΗ και Βρεφονηπιακού συναντιούνται στο πάρκο της γειτονιάς που ενώνει τις δύο χρήσεις και αναμεταξύ τους και με την γειτονιά. Η αρχιτεκτονική καθρεφτίζει μία ευχάριστα λιτή μοντέρνα γλώσσα, που δεν υπάρχει αλλού στην πόλη. Ο λιτός χαρακτήρας της μελέτης μεταφέρει κατά κάποιο τρόπο το πνεύμα της παραδοσιακής κρητικής αρχιτεκτονικής με την λιτότητα, απλότητα και καθαρότητα που την χαρακτήριζε, όπου λόγω του τρόπου ζωής και μέσα από την συνειδητοποίηση του εφήμερου οι ογκοπλασίες υπηρετούσαν μόνο το απαραίτητο. Τα κτίρια είναι ήπια ενταγμένα στην κλίμακα της γειτονιάς, διατηρώντας τον χαρακτήρα του δημόσιου κτιρίου.

Οι παράλληλοι όγκοι με μικρές βελτιώσεις-διορθώσεις όσον αφορά στις διαστάσεις τους και στη σκίαση τους μπορούν να έχουν θερμικά οφέλη, ιδιαίτερα αν προστεθούν τοίχοι Trombe ή και θερμοκήπια.

Απαραίτητη είναι η έρευνα και μελέτη προσομοιώσεων, που να αποδεικνύει ότι τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα δεν θα χρειάζεται επικουρική θέρμανση και ότι από Μάϊο έως αρχές Οκτωβρίου είναι επαρκής η σκίαση. Επίσης συνιστάται να διασφαλιστεί η θερμοχωρητικότητα των κτιρίων εσωτερικά με βαριά υλικά σε δάπεδα, τοίχους, οροφές, όπου είναι δυνατόν. Θετική επέμβαση αποτελούν οι κρεβατίνες στον βορά με τα αναρριχώμενα-κληματαριές, που διατηρούν δροσερό τον υπαίθριο χώρο στα σημεία των εισερχόμενων δροσερών νυχτερινών ρευμάτων, ώστε να είναι εφικτός ο νυχτερινός δροσισμός των όγκων. Ωστόσο στα αίθρια είναι ελλιπής η υψηλή φύτευση με φυλλοβόλα δένδρα, η οποία και είναι απαραίτητη. Αντί για κρεμάμενα φυτά από πάνω στις αυλές στον κενό χώρο, τα οποία δεν θα λειτουργήσουν, να φυτευτούν δένδρα, που θα έχουν και λιγότερη συντήρηση.

Επιβάλλεται προσομοίωση του υπαίθριου χώρου, ώστε να γίνουν πυκνώσεις υψηλής φύτευσης όπου χρειάζεται και στα αίθρια και στο πάρκο γειτονιάς. Αναμένεται γενικά ένας περισσότερο σχεδιασμένος υπαίθριος χώρος με φυσικά υλικά, ακολουθώντας όλες τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επίσης χρειάζεται να μελετηθούν οι σκιασμοί ανάμεσα στα στα υαλοπετάσματα των κτιρίων τον χειμώνα από Δεκέμβριο ως Φεβρουάριο και να διευκρινιστεί αν χρειαστεί κάποιος όγκος να μετατοπιστεί λίγο ώστε να διευρυνθεί κάποιο αίθριο. Το ίδιο να μελετηθούν με διαγράμματα και προσομοιώσεις οι σκιασμοί στον νότο τους μήνες Απρίλιο ως και Οκτώβριο, ώστε να είναι επαρκείς, επιτρέποντας ωστόσο τον χειμερινό ήλιο να εισέρχεται στους χώρους. Να ελεγχθεί η κλίση των περσίδων και η πυκνότητα τους σε σχέση με τον χειμερινό ηλιασμό και την καλοκαιρινή ηλιοπροστασία.

Η νότια όψη του διώροφου χρειάζεται επί πλέον σκιασμό στο ύψος ισογείου. Συστήνεται να υπάρχουν φεγγίτες για τον βραδινό δροσισμό με το σύστημα αυτοματισμού BEMS, που ήδη προβλέπεται στην μελέτη. Απαιτείται μελέτη για ανακλαστήρες, όπου αυτοί είναι απαραίτητοι, καθώς και ακουστική μελέτη. Θετικά κρίνονται τα φυτεμένα δώματα. Θετική και η γεωθερμία, καθώς και η υπόγεια δεξαμενή ομβρίων. Προσοχή με τα φωτοβολταϊκά μη χαθούν οι πράσινες στέγες.

Συνιστάται η χρήση τοπικών υλικών όπως της τοπικής ανοιχτόχρωμης πέτρας αντί των ψυχρών υλικών, σε συνδυασμό με κατάλληλες σκιάσεις και φυτεύσεις. Επίσης συνιστάται με προσομοιώσεις να διερευνηθεί τριπλή υάλωση στις μεγάλες βορινές τζαμαρίες.

Θετική κρίνεται η ισόγεια δόμηση όπου ήταν δυνατόν και ιδιαίτερα στα ΚΗΦΗ, που τους δίνεται χώρος και άπλωμα που έχουν ανάγκη. Θετική και η προσπέλαση στα ΚΗΦΗ. Θετικό το ότι προτείνονται βρώσιμα φυτά στον κήπο και αστικές καλλιέργειες. Θετική η ενδοδαπέδια θέρμανση, και τα ξύλινα έπιπλα.

Πέραν των βελτιώσεων για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό χρήζουν βελτίωσης ή διόρθωσης τα εξής:

Δεν είναι θετικό το ότι η είσοδος στον Βρεφονηπιακό σταθμό είναι από την μία πλευρά και τα κεντρικά γραφεία από την άλλη. Δεν χρειάζονται τόσοι υπόγειοι χώροι. Θα πρέπει να διερευνηθεί η κατακόρυφη λειτουργία στο πρώτο κτίριο. Χρειάζεται ανελκυστήρας. Υπάρχει μία σκάλα που σκιάζει την νότια όψη.

Τα αρνητικά αυτής της μελέτης είναι ότι λείπουν οι εξάρσεις, ο τοπωνυμικός χαρακτήρας. Η στοίχιση των όγκων δίνει μία συμβατική μορφολογία σε όλες τις χρήσεις χωρίς διαφοροποιήσεις. Δεν ξεχωρίζει ούτε ιεραρχείται η κάθε λειτουργία. Υπάρχει απουσία χαρακτήρα της κάθε χρήσης σε επίπεδο αρχιτεκτονικής
μορφής.

Ωστόσο η μελέτη καταφέρνει να λειτουργήσει ως δοχείο ζωής με υψηλές ποιότητες μέσα από μινιμαλιστική οπτική

Πατώντας ΕΔΩ δείτε τη μελέτη που κέρδισε το 1ο βραβείο.

Μπορείτε να διαβάσετε την αιτιολόγηση για όλες τις βραβευμένες μελέτες πατώντας ΕΔΩ.

Δείτε όλες τις βραβευμένες μελέτες πατώντας ΕΔΩ.

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live