Η πανδημία προκάλεσε αύξηση των συγκρούσεων στα σχολεία της Κρήτης

Κανένα σχόλιο

Ο κορωνοϊός, η τηλεκπαίδευση, η απομόνωση και μετά.. επιστροφή στα θρανία. Αυτή η διαδικασία δεν έγινε χωρίς προβλήματα για τους μαθητές και της Κρήτης.

Αποκαλυπτικά είναι τα όσα αποτυπώνονται στην έκθεση αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Κρήτης.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ότι “παρατηρήθηκε έξαρση συγκρουσιακών καταστάσεων μετά την επιστροφή από την περίοδο τηλεκπαίδευσης στο σχολείο και αυτό καταδεικνύει τα ελλείμματα που προέκυψαν στην επικοινωνία, τη σύνδεση και εν τέλει στη μαθησιακή διαδικασία, επιδεινώνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους ή με τους εκπαιδευτικούς και των γονέων με το σχολείο. Η παρέμβασή μας σε συνεργασία με το σχολείο, συνετέλεσε στην επίλυση ή διευθέτηση των όποιων ζητημάτων προέκυψαν”.

"Sponsored links"

Επίσης στην  έκθεση καταγράφονται οι ακόλουθες δυσκολίες:  

 • Η απουσία έγκαιρου διαλόγου ( πριν ληφθούν αποφάσεις για υλοποίηση καινοτομιών σε μια δύσκολη περίοδο) ανάμεσα στο Υ.ΠΑΙ.Θ., το Ι.Ε.Π. και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,καθώς και η συχνά ελλιπής ενημέρωση ως προς τις αποφάσεις και τις μεταρρυθμίσεις τουυπουργείου, με αποτέλεσμα οι Σ.Ε.Ε. να αναζητούν πολλές φορές να συμπληρώσουν την πληροφόρησή τους μέσα από τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές ειδησεογραφικές σελίδες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήματα των Δ/ντών και συναδέλφων στα σχολεία παιδαγωγικής τους ευθύνης.
 • Η παρατεταμένη περίοδος τηλεκπαίδευσης, οι ιδιαίτερα δύσκολες υγειονομικές συνθήκες και αυτή τη σχολική χρονιά με εντατικά μέτρα προφύλαξης και υγειονομικά πρωτόκολλα δυσχέραναν ιδιαίτερα το έργο των σχολικών μονάδων, των Διευθυντών/ντριών και των εκπαιδευτικών.
 • Η υποστήριξη και ενδυνάμωση τόσο προς τους Δ/ντές, τις Δ/ντριες όσο και προς τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των – κυρίως διαδικτυακών- συναντήσεών μας, κυριάρχησαν σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας λόγω των πολλών κρουσμάτων στις σχολικές τάξεις, τις καθημερινές απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω covid-19.
 • Δυσκολίες και εμπόδια παρατηρήθηκαν κυρίως ως προς τη συμμετοχή των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαποί, πρόσφυγες, ρομά, χαμηλό κοινωνικο/οικονομικό προφίλ κλπ) στη δια ζώσης μαθησιακή διαδικασία λόγω των κενών που προκάλεσε η μη συμμετοχή τους στην τηλεκπαίδευση καθώς δεν είχαν τα μέσα και την υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον. Και σ ́αυτό το πεδίο δόθηκε έμφαση στη διάρκεια της συνεργασίας μας με τα σχολεία ώστε όσο το δυνατόν να υποστηριχτούν και να καλυφθούν βασικά κενά.
 • Οι συνεχόμενες μεταβολές στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, λόγω covid-19 και η κόπωση που επήλθε στις τάξεις των εκπαιδευτικών, δεν ευνόησαν την απρόσκοπτη διεξαγωγή του επιμορφωτικού έργου το οποίο αναγκαστικά υλοποιούνταν με προαιρετική συμμετοχή σε ώρες απογευματινές -εκτός εργασιακού ωραρίου.
 • Οι ιδιαίτερα δύσκολες υγειονομικές συνθήκες δυσχέραιναν ιδιαίτερα το έργο των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Η υποστήριξη και ενδυνάμωση τόσο προς τους Δ/ντές, τις   Δ/ντριες όσο και προς τους εκπαιδευτικούς κυριάρχησαν σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας.
 • Οι συνεχείς απουσίες λόγω νόσησης από την covid, μαθητών και εκπαιδευτικών ιδιαίτερα
 • μετά τα Χριστούγεννα, δυσχέραιναν το έργο των εκπαιδευτικών και την ομαλή διαξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Οι διαδικασίες για την Εσωτερική Αξιολόγηση της Σχολικής μονάδας, εν μέσω των παραπάνω πιεστικών συνθηκών, επηρέασαν το παιδαγωγικό κλίμα σε ορισμένα σχολεία και αυτό αποτυπώθηκε σε παρατηρούμενες καταστάσεις αποστασιοποίησης και απομάκρυνσης των άμεσα εμπλεκομένων, αλλά και στις κατ ́ ιδίαν συζητήσεις μας με τους Διευθυντές και Διευθύντριες της Ενότητας.
 • Επιφυλάξεις εξέφρασε μερίδα εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, κυρίως ως προς τον αριθμό των Εργ. Δεξιοτήτων και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση φορμών των Σχεδίων δράσης, διαδικασία που χαρακτηρίστηκε ως επιπλέον «γραφειοκρατία» η οποία επιβαρύνει το εκπαιδευτικό έργο.
 • Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν τις σχολικές χρονιές 2019-2020 και 2020- 2021, αλλά και με τα μέτρα προστασίας λόγω COVID τη σχολική χρονιά 2021-2022 τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια και Λύκεια της Κρήτης υπολειτούργησαν. Η επόμενη σχολική χρονιά είναι χρονιά προσαρμογής στα Νέα Προγράμματα Σπουδών που στις Φυσικές Επιστήμες εισάγουν την επιστημονική/εκπαιδευτική μεθοδολογία με διερεύνηση, που στηρίζεται στον πειραματισμό, στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Επομένως είναι επιτακτική ανάγκη την επόμενη σχολική χρονιά όλα τα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 να επιμορφωθούν στην μεθοδολογία της διερεύνησης που στοχεύει στην ενεργό εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Η μη έγκαιρη ή και καθόλου στελέχωση ορισμένων σχολείων με εκπαιδευτικούς σε Τ.Υ.-ΖΕΠ, Τ.Ε., αλλά και ΕΔΥ, δυσχέραινε το έργο των εκπαιδευτικών, καθώς δεν ήταν εύκολη η διαχείριση δύσκολων περιστατικών.
 • Δυσκολίες παρόμοιες παρατηρήθηκαν σε μαθητές Α ́ Τάξης δημοτικού, που τα προηγούμενα χρόνια δε συμμετείχαν στην τηλεκπαίδευση ως μαθητές Νηπιαγωγείου.
 • Επιπλέον παρατηρήθηκαν ελλείψεις και σε μαθητές Β ́ τάξης δημοτικού, και σ ́ αυτό το πεδίο δόθηκε έμφαση στη διάρκεια της συνεργασία μας με τα σχολεία.
 • Οι διαδικασίες για την Εσωτερική Αξιολόγηση της Σχολικής μονάδας, εν μέσω των παραπάνω πιεστικών συνθηκών, επηρέασαν αρνητικά το παιδαγωγικό κλίμα και αυτό αποτυπώθηκε σε παρατηρούμενες καταστάσεις αποστασιοποίησης και απομάκρυνσης των άμεσα εμπλεκομένων, αλλά και στις κατ ́ ιδίαν συζητήσεις με τους Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων.
 • Έλλειψη επαρκούς και ωφέλιμου επιμορφωτικού χρόνου για όλες τις βαθμίδες.
 • Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής για την κάλυψη επιμορφωτικών δράσεων.

 

 

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live