“OXI” της Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου Κισσάμου στην επένδυση Τσατσαρωνάκη στα Φαλάσαρνα – Τι αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο

Κανένα σχόλιο

Ομόφωνα ψήφισαν αρνητικά τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου Κισσάμου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της επένδυση της οικογένειας Τσατσαρωνάκη στα Φαλάσαρνα.

Όπως δημοσιεύτηκε στο Διάυγεια θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα παρακάτω:

«Γνωρίζοντας τα προβλήματα και τα δεδομένα που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Πλατάνου, επομένως και της περιοχής Φαλασάρνων και σύμφωνα με την αναφερόμενη ΣΜΠΕ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

"Sponsored links"

 • Γνωρίζουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ύδρευσης και άρδευσης στην κοινότητά μας και επομένως δεν υπάρχει επάρκεια νερού για να καλύψει την περιγραφόμενη στην ΣΜΠΕ
  δραστηριότητα.
 • Ο Βιολογικός καθαρισμός σύμφωνα με την ΣΜΠΕ, έχει προβλεφθεί να εγκατασταθεί πολύ κοντά στην παραλία με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης της περιοχής. Η Κοινότητα Πλατάνου ζητά από τον Δήμο την πρόβλεψη και εγκατάσταση συστήματος αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού για όλη την ευρύτερη περιοχή των Φαλασσάρνων και την εξασφάλιση νερού ύδρευσης και άρδευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα (1) και (2) δεδομένα και έως ότου ο Δήμος Κισσάμου υλοποιήσει το έργο εγκατάστασης συστήματος αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή των Φαλασσάρνων και εξασφαλίσει νερό ύδρευσης και άρδευσης, το συμβούλιο της Κοινότητας Πλατάνου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στη θέση “Φαλάσαρνα” της Τ.Κ. Πλατάνου, του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών, από την εταιρεία «ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ Α.Ε”. Το μέλος Καρεφυλλάκης Νικηφόρος δήλωσε παρών.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ΕΠΟΙΖΩ ανέφερε ότι,

Σύμφωνα με την διαβιβασθείσα ΣΜΠΕ και των δεδομένων στην περιοχή των Φαλασάρνων θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 • Οι ΕΠΜ για τις περιοχές Δικτύου Φύση Natura 2000 Δυτικής Κρήτης έχουν ανατεθεί και
  βρίσκονται στο τελικό στάδιο εκπόνησης, μεταξύ αυτών και η περιοχή ΦαλάσσαρναΓραμβούσας. Η αναφερόμενη ΣΜΠΕ αφορά την περιοχή Φαλάσσαρνων. Η ΣΜΠΕ δεν μπορεί να προχωρήσει πριν της ολοκλήρωση της ΕΠΜ.
 • Η επίπεδη παραθαλάσσια περιοχή με την ειδικότερη ονομασία Παχιά Άμμος, η οποία εκτείνεται από βορρά προς νότο από την βάση του υψώματος (περίπου ισοϋψής των 20μ) και περιλαμβάνει εκτός της παραλίας, φερόμενη ιδιοκτησία και παλαιό αιγιαλό, ευρίσκεται σε περιοχή της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ δηλ. οριοθετημένη περιοχή όπου προηγείται η διατήρηση, φυσική αναγέννηση και επέκταση του είδους προτεραιότητας Andtocymbium rechingeri με ΚΩΔ 1842, καθώς επίσης και των αμμοθινών και όλων των ειδών φυσικής βλάστησης που ευδοκιμούν εντός των οποίων, ως εκ τούτου δεν μπορεί να δεχθεί κανενός είδους δραστηριότητα πολύ περισσότερο κανενός είδους κατασκευές. Η όποια δραστηριότητα περιορίζεται στην αμμώδη παραλία σε εναρμόνιση με τον Ν 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε.
 • Βάσει των υφιστάμενων δεδομένων ύδρευσης της περιοχής και του μεγέθους της δραστηριότητας, ο Δήμος Κισσάμου αδυνατεί να παράσχει νερό ύδρευσης τόσο στις αναγκαίες σταθερές ποσότητες όσο και ασφαλές για την δημόσια υγεία. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι σε εξέλιξη από πλευράς του δήμου η υποβολή πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση προκειμένου την υλοποίηση των έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης Τ.Κ. Πλατάνου καθώς και οι μελέτες από το Υπ. Υποδομών για το μεγάλο έργο της κατασκευής φράγματος στον ποταμό Ταυρωνίτη, έργα τα οποία θα αλλάξουν τους κανόνες και τα δεδομένα ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του δυτικού τμήματος του Δήμου Κισσάμου.
 • Τέλος, το προτεινόμενο Ειδικό πολεοδομικό Σχέδιο δεν είναι στην κατεύθυνση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού σύμφωνα με το οποίο στα Δυτικά παράλια Κρήτης δίνεται κατεύθυνση για ανάπτυξη ήπιας μορφής επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων.

Λόγω των παραμέτρων (1), (2) και (4) και έως ότου αυτές διευκρινιστούν καθώς και μέχρι την
οριστικοποίηση του χρόνου υλοποίησης των έργων της παραμέτρου (3) που θέτουν νέους κανόνες στο ζήτημα ύδρευσης της περιοχής και δεδομένης της αρνητικής γνωμοδότησης του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Πλατάνου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κισσάμου προτείνεται να γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στη θέση “Φαλάσαρνα” της Τ.Κ. Πλατάνου, του Δήμου
Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων από την εταιρεία «ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ Α.Ε”.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μελέτησαν την ΣΜΠΕ Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στη θέση “Φαλάσαρνα” με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, την γνωμοδότηση της Κοινότητας Πλατάνου και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζουν ομόφωνα ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/2022

 1. Γνωμοδοτούν αρνητικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στη θέση “Φαλάσαρνα” της Τ.Κ.
  Πλατάνου, του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, από την εταιρεία
  «ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ Α.Ε”.
 2. Εξουσιοδοτούν τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής για τις περαιτέρω ενέργειες καθώς και να
  υπογράψει το έντυπο Δ11 της υπ’ αρ. 1649/45/15-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/Β ́/15-1-2014) που
  εκθέτει την ανωτέρω γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κισσάμου καιτο οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live