15.8 C
Chania
Monday, December 11, 2023

Έρχονται 500 εργάτες από τη Δ. Μακεδονία για το λιομάζωμα στο Ηράκλειο

Ημερομηνία:

Ικανοποίηση, αλλά με πολλούς … αστερίσκους, επικρατεί στους κόλπους των αγροτών, με φόντο τη μετακίνηση ανέργων από τη Δυτική Μακεδονία στο Ηράκλειο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε εργάτες γης στην ύπαιθρο του Ηρακλείου, ειδικά τώρα που ξεκινά το λιομάζωμα.

Πριν από δύο ημέρες, πήρε το τελικό “οκ” η πιλοτική επιδοτούμενη μετακίνηση τους από περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας προς το Ηράκλειο για τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και στη Διαύγεια.

Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοργιάς, μιλώντας στο Cretalive, απηύθυνε κάλεσμα σε όσους ενδιαφέρονται να σπεύσουν για να προχωρήσουν σε συμφωνία με τους εργάτες ενώ, όπως σημείωσε, υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Φυσικά, έμφαση θα δοθεί στην περιοχή της Μεσαράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο:

«Ο εργαζόμενος λαμβάνει ποσό επιδότησης που ανέρχεται στο ύψος του μισθώματος και όχι πέραν των 250 ευρώ εφόσον πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 ημέρες ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος πραγματοποιήσει λιγότερο από 10 ημέρες ασφάλισης το μήνα, τότε το ποσό επιδότησης μειώνεται κατά 1/10 για κάθε ημέρα ασφάλισης που υπολείπεται των δέκα ημερών. Οι δικαιούχοι μαζί με την αίτηση προσκομίζουν το αποδεικτικό διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας (όπως Λογαριασμός ΔΕΗ) και το μισθωτήριο της κατοικίας στην οποία μετεγκαθίστανται, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση”.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα είπε στο Cretalive ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου, Μανώλης Ορφανουδάκης, δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση για τις πτυχές του εν λόγω προγράμματος αλλά και για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

“Η μετακίνηση ανέργων προς την Κρήτη δεν απαγορευόταν ποτέ… Όταν μιλούν όμως για 500 ανέργους, τι ακριβώς εννοούν; Πώς θα έρχονται; Τι προβλέπεται για τη διαμονή τους και και για την ασφάλισή τους; Αυτά τα ζητήματα είναι “ανοιχτά”, σημείωσε ο κ. Ορφανουδάκης που δεν έκρυψε την αγωνία του

Οι στόχοι του προγράμματος 

Στόχος του προγράμματος, όπως τονίζεται, είναι η παροχή κινήτρων στους ανέργους της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να μετακινηθούν από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα, όπου υφίστανται αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

Το πρόγραμμα αφορά σε χορήγηση επιδόματος στους ανέργους για κάλυψη εξόδων μετακίνησης και μετεγκατάστασης.

Οι θέσεις των ωφελουμένων, στο πλαίσιο του προγράμματος, ορίζονται σε 500.

Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι ωφελούμενοι απασχολούνται στη συγκομιδή της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του πιλοτικού προγράμματος, είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα εκδώσει Δημόσια Πρόσκληση, όπου θα εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.

"google ad"

Η ΔΥΠΑ είναι αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων.

Δικαιούχοι του επιδόματος μετακίνησης και μετεγκατάστασης – Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα.

Όπως ορίζει η ΚΥΑ, δικαιούχοι του επιδόματος μετακίνησης και μετεγκατάστασης για την προώθηση της απασχόλησης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Π.Ε. Κοζάνης (ΚΠΑ2 Κοζάνης και Πτολεμαΐδας), Π.Ε. Φλώρινας (ΚΠΑ2 Φλώρινας και Αμυνταίου), Π.Ε. Καστοριάς (ΚΠΑ2 Καστοριάς) και Π.Ε. Γρεβενών (ΚΠΑ2 Γρεβενών), που επιθυμούν να μετακινηθούν από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα (συγκομιδή της ελιάς).

Η έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που προκύπτει από τη διεύθυνση κατοικίας, που έχει δηλώσει ως εγγεγραμμένος άνεργος στο ΚΠΑ2.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης της ΔΥΠΑ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα www.dypa.gov.gr της ΔΥΠΑ.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται από τον δυνητικά ωφελούμενο, προτού μεταβεί στον τόπο εργασίας (Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης), μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στη ΔΥΠΑ.

Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν.

Η ανακρίβεια των στοιχείων, που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση, επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τη ΔΥΠΑ για τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της οικείας πρόσκλησης.

Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησής του.

Στην αίτηση δηλώνεται επίσης ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του παρόντος προγράμματος και της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης.

Η αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2 Ηρακλείου αξιολογεί άμεσα τις αιτήσεις των ανέργων, δυνητικά ωφελουμένων του προγράμματος και ανάλογα εγκρίνει ή απορρίπτει.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στον δυνητικά ωφελούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η διαδικασία εξειδικεύεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος.

Ύψος και προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος – Διαδικασία καταβολής του επιδόματος

Το επίδομα μετακίνησης και μετεγκατάστασης των δικαιούχων καλύπτει:

α. τα έξοδα μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή έως και το ποσό των 250 ευρώ και

β. τα έξοδα μετεγκατάστασης έως και το ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως.

Για τον καθορισμό του ποσού του επιδόματος που αφορά στα έξοδα μετεγκατάστασης, λαμβάνονται υπόψη το ύψος του μισθώματος και οι ημέρες ασφάλισης του εργαζομένου.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος λαμβάνει ποσό επιδότησης, που ανέρχεται στο ύψος του μισθώματος και όχι πέραν των 250 ευρώ, εφόσον πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 ημέρες ασφάλισης.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος πραγματοποιήσει λιγότερο από 10 ημέρες ασφάλισης τον μήνα, τότε το ποσό επιδότησης μειώνεται κατά 1/10 για κάθε ημέρα ασφάλισης που υπολείπεται των 10 ημερών.

Οι δικαιούχοι, με αίτησή τους στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, αιτούνται την καταβολή του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι, μαζί με την αίτηση, προσκομίζουν:

α) αποδεικτικό διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας, (όπως λογαριασμός ΔΕΗ),

β) μισθωτήριο της κατοικίας, στην οποία μετεγκαθίστανται ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) καταβολής του επιδόματος ορίζεται η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) υποδοχής.

Το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους, πλέον των προβλεπόμενων αμοιβών, που θα λάβουν από την επιχείρηση.

Τέλος, ο τρόπος καταβολής, καθώς και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας ΚΥΑ, εξειδικεύεται με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ