Νόμος Κατσέλη – Δανειολήπτες: Πώς “κουρεύονται” τα χρέη στην εφορία

Κανένα σχόλιο

Τη δυνατότητα για ολικό κούρεμα οφειλών προς το Δημόσιο και δη τις εφορίες, χιλιάδων υπαχθέντων στο Νόμο Κατσέλη ανοίγει εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πτιτσιλή.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αποσαφηνίζει τις προϋποθέσεις, που όταν συντρέχουν, ενεργοποιείται η δυνατότητα που δίνει η νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία, ο δανειολήπτης – οφειλέτης απαλλάσσεται από τον υπόλοιπο των οφειλών, μετά την παρέλευση της ρύθμισης της τριετίας που θα συμπληρώσει, κι εφόσον έχει τηρήσει με συνέπεια την ορισθείσα από το δικαστήριο ρύθμιση προς όλους τους πιστωτές – τράπεζες.

Υπενθυμίζεται, ότι με βάση τη νομοθεσία, σε περίπτωση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας με βάση το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης για το κομμάτι του χρέους που του αναλογεί.

"Sponsored links"

Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Σε απαλλαγή υπόκεινται οφειλές που είναι βεβαιωμένες στην Φορολογική Διοίκηση, προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων, ατομικές (δηλαδή βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. του οφειλέτη ή σε Α.Φ.Μ. τρίτου, για τις οποίες όμως ο οφειλέτης έχει αποκλειστική ευθύνη, όπως οφειλές από κληρονομική διαδοχή) ή από συνυπευθυνότητα (δηλαδή βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. τρίτου προσώπου, για την καταβολή των οποίων ο οφειλέτης ευθύνεται εις ολόκληρον με το πρόσωπο αυτό), υπό την προϋπόθεση ότι ρυθμίζονται από τη δικαστική απόφαση του ν. 3869/2010.

Προϋποθέσεις απαλλαγής

Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010) απαλλάσσονται από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Έχει περιληφθεί η απαίτηση του Δημοσίου ως πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνεται στην αίτηση του οφειλέτη ενώπιον του αρμόδιου ειρηνοδικείου και δεν έχει εξαιρεθεί από το δικαστήριο. Εχει επιδοθεί η αίτηση του οφειλέτη περί υπαγωγής των οφειλών του στον ν. 3869/2010 στο Δημόσιο.
  • Έχει συμμορφωθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση των οφειλών του, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση και τον νόμο, στις οριζόμενες καταβολές εντός της τριετίας, προς όλους τους πιστωτές. Δηλαδή, δεν αρκεί η συμμόρφωση του οφειλέτη προς την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών του έναντι του Δημοσίου, αλλά απαιτείται η συμμόρφωσή του έναντι του συνόλου των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις καταλαμβάνονται από τη δικαστική ρύθμιση.

Για να διαγραφούν, μάλιστα, οριστικά οι οφειλές θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχει καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές σύμφωνα με τον ν. 3869/2010.
  • Να έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση αίτησης έκπτωσης, δηλαδή να έχουν παρέλθει δύο έτη από την επέλευση της απαλλαγής, χωρίς να έχει ασκηθεί από πιστωτή αίτηση έκπτωσης ή, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί αίτηση έκπτωσης, να έχει εκδοθεί αμετάκλητη απορριπτική απόφαση επί αυτής.
  • Να μην υφίστανται άλλοι οφειλέτες/ευθυνόμενα πρόσωπα πέραν του απαλλασσόμενου οφειλέτη για τις οφειλές που υπόκεινται σε απαλλαγή.
  • Εφόσον με τη δικαστική απόφαση εξαιρείται από την εκποίηση η κύρια κατοικία του οφειλέτη, να έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των δόσεων που ορίζονται σε αυτή.

Μη απαλλαγή

Αντίθετα, ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από βεβαιωμένες οφειλές που:

α) ενώ είχαν συμπεριληφθεί στην αίτηση περί υπαγωγής τους στον ν. 3869/2010 εξαιρέθηκαν δυνάμει της δικαστικής απόφασης από τη διαδικασία συλλογικής διευθέτησης οφειλών του ν. 3869/2010 και συνεπώς δεν ρυθμίζονται από αυτήν, και

β) που δεν συμπεριλήφθηκαν από τον οφειλέτη στην αίτησή του ούτε εντάχθηκαν στη διαδικασία από το δικαστήριο.

"Sponsored links"

Σε κάθε περίπτωση, η απαλλαγή από το υπόλοιπο οφειλών επέρχεται μόνο υπέρ του αιτούντος οφειλέτη που υπήχθη στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 3869/2010 και δεν έχει καμία επίπτωση στην ευθύνη τυχόν τρίτων προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν έναντι του Δημοσίου (π.χ. συνυπόχρεοι, εγγυητές). Η ευθύνη των προσώπων αυτών εξακολουθεί να υφίσταται.

Οι εγγυητές

Η απαλλαγή από το υπόλοιπο οφειλών επέρχεται μόνο υπέρ του αιτούντος οφειλέτη που υπήχθη στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 3869/2010 και δεν έχει καμία επίπτωση στην ευθύνη τυχόν τρίτων προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν έναντι του Δημοσίου (π.χ. συνυπόχρεοι, εγγυητές). Η ευθύνη των προσώπων αυτών εξακολουθεί να υφίσταται.

Οι πλειστηριασμοί κατοικίας

Ο οφειλέτης που έτυχε απαλλαγής από το υπόλοιπο των οφειλών βρίσκεται αντιμέτωπος με την καταγγελία της ρύθμισης από τον πιστωτή και την ενεργοποίηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κύριας κατοικίας του, αν καθυστερήσει τουλάχιστον τέσσερις μηνιαίες δόσεις.

news247.gr

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live