Ποιοι είναι οι οκτώ Έλληνες διπλωμάτες που κηρύχθηκαν «persona non grata» από τη Μόσχα

Κανένα σχόλιο

Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα την Πρέσβειρα Αικατερίνη Νασίκα όπου διαμαρτυρήθηκε έντονα για την συγκρουσιακή πορεία των ελληνικών αρχών προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο καθεστώς του Κιέβου και της ανακήρυξης ομάδας Ρώσων διπλωματών στην Ελλάδα ως «persona non grata».

Ένα σημείωμα παραδόθηκε στην Πρέσβειρα, το οποίο την ενημέρωνε ότι, σε απάντηση, οκτώ Έλληνες διπλωματικοί υπάλληλοι στη Ρωσία είχαν κηρυχθεί persona non grata και έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός οκτώ ημερών. Αναφέρονται και άλλα μέτρα που έλαβε η ρωσική πλευρά σε σχέση με τη λειτουργία των ελληνικών αποστολών στο εξωτερικό στη Ρωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis οι διπλωμάτες που κηρύχθηκαν «persona non grata» από τις Ρωσικές αρχές είναι οι πέντε διπλωμάτες από το πολιτικό τμήμα της πρεσβείας, ο Πρόξενος και η αναπληρώτρια του και ένα ακόμα στέλεχος της Πρεσβείας.

"Sponsored links"

Ο Νικόλαος Κρίκος, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Ρωσική Ομοσπονδία και η αναπληρώτρια του, Ευαγγελία Καλαϊντζή, Σύμβουλος Πρεσβείας είναι οι διπλωμάτες που απελαύνονται κλείνοντας στην ουσία το Προξενείο στη Μόσχα.

Ομοίως κλείνει και το πολιτικό τμήμα της Πρεσβείας καθώς και τα πέντε μέλη του τμήματος απελαύνονται και είναι οι,

  • Σταύρος Βενιζέλος, Πρεσβευτής Σύμβουλος,
  • Νικόλαος Σαπουντζής, Σύμβουλος Πρεσβείας,
  • Ευάγγελος Πελεκάνος, Σύμβουλος Πρεσβείας,
  • Ανδρέας Γκοτσίνας, Σύμβουλος Πρεσβείας,
  • Αθανάσιος – Αλέξανδρος Καυκαλίδης, Γραμματέας Πρεσβείας.
  • Επίσης κηρύχθηκε από το προσωπικό της πρεσβείας «persona non grata» και η Ουρανία Ράτσικα.

Με την κίνηση αυτή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κλείνει τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, καθώς το προξενείο χορηγεί τις θεωρήσεις εισόδου στους αλλοδαπούς πολίτες ενώ το πολιτικό τμήμα σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Ρωσική Ομοσπονδία και είναι παράλληλα διαπιστευμένη και καλύπτει τη Λευκορωσία, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 288 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών:

α) μεριμνά για την ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας με τα προαναφερόμενα κράτη στον πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό, τουριστικό, πολιτιστικό και άλλους τομείς,

β) προβαίνει σε κάθε είδους συνεννόηση και διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβέρνησης,

γ) παρακολουθεί και ενημερώνει την Κυβέρνηση για την εσωτερική κατάσταση και τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών διαπίστευσης,

δ) ενημερώνει τις κυβερνήσεις των ξένων κρατών και τους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και αναλαμβάνει όλες τις ενδεικνυόμενες πρωτοβουλίες για την προβολή και στήριξη θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος,

ε) εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική της Χώρας και διατυπώνει απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς της,

"Sponsored links"

στ) ασκεί έλεγχο και εποπτεία των έμμισθων και άμισθων προξενικών Αρχών, που λειτουργούν στα κράτη διαπίστευσής,

ζ) συντονίζει τη λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της περιφέρειας της αρμοδιότητάς της και ασκεί την οικονομική διπλωματία, μέσω αυτών,

η) συντονίζει τη λειτουργία των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας της περιφέρειας της αρμοδιότητάς της και ασκεί τη δημόσια διπλωματία, μέσω αυτών,

θ) παραλαμβάνει από την Κεντρική Υπηρεσία και υλοποιεί το Στρατηγικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Δράσης που την αφορά, συμμετέχει στην κατάρτισή του μέσω προτάσεων και αναφέρει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα τον βαθμό υλοποίησής του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ρωσικού ΥΠΕΞ για τους οκτώ διπλωμάτες

«Στις 27 Ιουνίου, η Πρέσβειρα της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, Α.Ε. Νασίκα, κλήθηκε στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου διαμαρτυρήθηκε έντονα για την συγκρουσιακή πορεία των ελληνικών αρχών προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο καθεστώς του Κιέβου και της ανακήρυξης ομάδας Ρώσων διπλωματών στην Ελλάδα ως “persona non grata”.

Ένα σημείωμα παραδόθηκε στην Πρέσβειρα, το οποίο την ενημέρωνε ότι, σε απάντηση, οκτώ Έλληνες διπλωματικοί υπάλληλοι στη Ρωσία είχαν κηρυχθεί persona non grata και έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός οκτώ ημερών. Αναφέρονται και άλλα μέτρα που έλαβε η ρωσική πλευρά σε σχέση με τη λειτουργία των ελληνικών αποστολών στο εξωτερικό στη Ρωσία.

Τονίζεται ότι πρόκειται για τις άμεσες συνέπειες των μη φιλικών ενεργειών των ελληνικών αρχών. Κάθε ευθύνη γι’ αυτό ανήκει αποκλειστικά στην Αθήνα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συνέχισης της αντιρωσικής πολιτικής, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προβούμε σε αντίποινα».

Ανακοίνωση – απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών

Την έντονη λύπη του εξέφρασε από την πλευρά του το Ελληνικό ΥΠΕΞ. Όπως αναφέρει «Δεν υφίσταται καμία βάση για την απόφαση των ρωσικών Αρχών για την απέλαση μελών του προσωπικού ελληνικής διπλωματικής και προξενικής αρχής στη Ρωσία, τα οποία, διακρινόμενα για τον επαγγελματισμό τους και υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιτελούσαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις προβλέψεις των Συμβάσεων της Βιέννης για τις Διπλωματικές και Προξενικές Σχέσεις» και συμπληρώνει:

«Η Ελλάδα τηρεί στάση αρχής, με γνώμονα το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Εκφράζουμε την έντονη λύπη μας για την απόφαση των ρωσικών Αρχών για την κήρυξη οκτώ στελεχών της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα, καθώς και του Γενικού Προξενείου στη Μόσχα, ως personae non grata.

Δεν υφίσταται καμία βάση για την απόφαση των ρωσικών Αρχών για την απέλαση μελών του προσωπικού ελληνικής διπλωματικής και προξενικής αρχής στη Ρωσία, τα οποία, διακρινόμενα για τον επαγγελματισμό τους και υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιτελούσαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις προβλέψεις των Συμβάσεων της Βιέννης για τις Διπλωματικές και Προξενικές Σχέσεις.

Η Ελλάδα τηρεί στάση αρχής, με γνώμονα το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Eξυπακούεται ότι η Πρεσβεία στη Μόσχα, καθώς και οι Προξενικές Αρχές στη Ρωσία θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια με όλα τα μέσα στη διάθεση τους προκειμένου να συνεχίσουν να επιτελούν την αποστολή τους υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες».

Στα : Ελλαδα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live