Hμερίδα με θέμα την ανάδειξη της βιοποικιλότητας

Κανένα σχόλιο

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και η Διεύθυνση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης συνδιοργανώνουν, στα πλαίσια του έργου REVERSE ‘Περιφερειακές Ανταλλαγές και Χάραξη Πολιτικής για την Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη’ (Interreg IVC), ημερίδα με θέμα «Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης», την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 9.00 π.μ. στο αμφιθέατρο ‘Αριστοτέλης’ του Συνεδριακού Κέντρου ΜΑΙΧ, Χανιά.

Η ημερίδα θα είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Η είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Η βιοποικιλότητα αποτελεί ως γνωστό την ποικιλία όλων των ζωντανών οργανισμών στη Γη (ζώων, φυτών, μικροοργανισμών, κ.α.), καθώς και των οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων των οποίων αποτελούν μέρος. Η βιοποικιλότητα έχει σίγουρα εγγενή αξία, καθώς είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη ζωή και ευημερία, με την έννοια ότι οι άνθρωποι πάντα εξαρτιόταν από τους φυσικούς πόρους. Έτσι, η βιοποικιλότητα παρέχει πρώτες ύλες για τρόφιμα, φάρμακα και κατασκευές,  αλλά και ρυθμίζει τις συνθήκες του αέρα, του εδάφους και του νερού που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή μας.

"Sponsored links"

Επίσης, αποτελεί τη βάση για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και για την πνευματικότητα, τη θρησκεία, την ηθική και τα συναισθήματα. Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες, η βιοποικιλότητα απειλείται, κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Στόχος του έργου διαπεριφερειακής συνεργασίας REVERSE είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών της Ε.Ε. για τη διατήρηση και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας, ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με τρεις βασικούς τομείς: γεωργία, τουρισμό και χωροταξικό σχεδιασμό.

Στα πλαίσια του πρώτου τομέα, σε σχέση με τη γεωργία, αναπτύσσονται θέματα σχετικά με εθνικές και περιφερειακές πολιτικές που υποστηρίζουν γεωργικές πρακτικές ‘φιλικές προς το περιβάλλον’ και παρέχουν επίσης τη δυνατότητα διατήρησης και αξιοποίησης της αγρο-βιοποικιλότητας (τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών και αυτόχθονες φυλές ζώων) προς όφελος της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια του δεύτερου τομέα, αναλύονται πολιτικές που προάγουν ‘ήπιες’ μορφές τουρισμού, όπως οικοτουρισμός και αγροτουρισμός, που εξαρτώνται άμεσα από την τοπική βιοποικιλότητα ενός τόπου.

Στα πλαίσια του τρίτου τομέα, αναλύονται πολιτικές σχετικά με τον αειφόρο χωροταξικό σχεδιασμό και στρατηγικές ανάπτυξης των χρήσεων γης που λαμβάνουν υπόψη τη βιοποικιλότητα, κατά προτεραιότητα σε προστατευόμενες περιοχές αλλά και πέρα από αυτές, βοηθώντας έτσι στην εξοικονόμηση μελλοντικών δαπανών και ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες, δεδομένου ότι οι αλλαγές στις χρήσεις γης είναι από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα.

Όμως ένας στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να αναστραφεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, καθώς μπορεί να διασφαλίσει ότι η βιοποικιλότητα συντηρείται και ενισχύεται, τα κρίσιμα όρια των πληθυσμών ή των τοπίων μιας περιοχής δεν παραβιάζονται, και ότι διατηρούνται οι λειτουργίες των οικοσυστημάτων.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των τελικών παραδοτέων του έργου REVERSE και η παρουσίαση από εκπροσώπους της αιρετής Περιφέρειας Κρήτης και εκπροσώπους Υπουργείων, διαφόρων μέτρων και στρατηγικών σε σχέση με τη βιοποικιλότητα και την αειφόρο ανάπτυξη στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα.

Τα παραδοτέα του REVERSE είναι: 1) ένας Οδηγός Ορθών Πρακτικών (με επιλεγμένες πρακτικές σχετικά με τη διατήρηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας σε σχέση με τρεις βασικούς τομείς: Γεωργία, Τουρισμός και Χωροταξία), 2) η τοπική Χάρτα REVERSE για τη Βιοποικιλότητα στην Περιφέρεια της Κρήτης με προτάσεις και σχέδια δράσης για την διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας στην Κρήτη, σε σχέση με τη Γεωργία, τον Τουρισμό, το Χωροταξικό Σχεδιασμό, την οποία καλούνται να συνυπογράψουν φυσικά πρόσωπα και φορείς. Θα γίνει επίσης παρουσίαση της αντίστοιχης τοπικής Χάρτας REVERSE για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία συμμετέχει και αυτή ως εταίρος στο έργο REVERSE.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα γίνει παρουσίαση της Στρατηγικής της Περιφέρειας Κρήτης για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη σε σχέση με το Χωροταξικό Σχεδιασμό από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κ.Καλογερή, σε σχέση με τον Πρωτογενή τομέα και την ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων από την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κ.Βρέντζου και σε σχέση με τον Τουρισμό, από τον υπεύθυνο για θέματα τουρισμού, κ.Ροδιτάκη. Θα υπάρχει επίσης παρουσίαση σχετικά με τη Στρατηγική στα παραπάνω θέματα και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, από τον κ.Καραλίδη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης.

"Sponsored links"

Ο Γεν.Δ/ντής Ανάπτυξης –Προστασίας Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, κ.Δημόπουλος Κ., θα παρουσιάσει την εθνική πολιτική σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση Τουρισμού στα Δάση. Εκπρόσωπος του ΥΑΑΤ θα παρουσιάσει τις δυνατότητες που παρέχουν οι ‘Γεωργο-Περιβαλλοντικές Ενισχύσεις’ του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ εκπρόσωπος από τη Γεν.Γραμμ. Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ θα παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές σχετικά με το χωροταξικό σχεδιασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τέλος, στα πλαίσια του αφιερώματος της ημερίδας στα 50 χρόνια λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, θα υπάρξουν σχετικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού και της Δ/νσης Δασών Χανίων και θα ακολουθήσει ‘στρογγυλό τραπέζι’ με θέμα «Προστασία και Διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς: προβλήματα – προοπτικές – δυνατότητες», μεταξύ εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων στο θέμα.

Παράλληλα, θα παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας του Φορέα Διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τα τελικά παραδοτέα του έργου REVERSE (Οδηγός Ορθών Πρακτικών και Τοπική Χάρτα) θα διανέμονται σε έντυπη έκδοση δωρεάν και θα υπάρχουν επίσης σχετικά έντυπα για την υπογραφή –αποδοχή της Τοπικής Χάρτας για τη Βιοποικιλότητα στην Περιφέρεια της Κρήτης για όσους ενδιαφέρονται. Η Χάρτα απευθύνεται για συνυπογραφή σε φυσικά άτομα και φορείς που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τη Γεωργία, τον Τουρισμό, τον Χωροταξικό Σχεδιασμό, σε πολιτικούς, παραγωγικούς, επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς φορείς όλης της Περιφέρειας Κρήτης και στο ευρύ κοινό.

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.
Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις